HomeBeroep Commissie van Beroep HBO

Commissie van Beroep HBO

De Commissie van beroep HBO wordt in stand gehouden door Onderwijsgeschillen.

De Commissie strekt haar werkzaamheden uit over bijzondere HBO-instellingen die zich bij de Commissie hebben aangesloten.

De Commissie is op grond van art. 4.7 lid 1 WHW bevoegd kennis te nemen van beroepen die door werknemers van een HBO-instelling worden ingesteld tegen beslissingen van hun werkgever inhoudende:

  • een disciplinaire maatregel
  • schorsing
  • ontslag anders dan op eigen verzoek, voordat de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt
  • het direct of indirect onthouden van promotie
  • de tussentijdse beëindiging van een verlengd tijdelijk dienstverband.

De Commissie oordeelt naar redelijkheid en billijkheid.
De uitspraken van de Commissie zijn op grond van art. 4.7 lid 6 WHW bindend voor het instellingsbestuur.
De uitspraak van de Commissie is op grond van Artikel S-5 van de CAO-HBO bindend voor zowel de werkgever als de werknemer.

(Onderwijs)afkortingen en begrippen

In het onderwijs worden veel afkortingen en begrippen gebruikt. Om het voor u overzichtelijk te houden hebben wij de meest gangbare (onderwijs)afkortingen en begrippen op een rij gezet. U kunt de lijst Start bestandsdownloadhier downloaden.

Delen via:LinkedInE-mail
Print pagina