Stichting Onderwijsgeschillen houdt landelijke commissies voor de behandeling van geschillen, bezwaren, beroepen en klachten in stand. Onderwijsorganisaties uit alle sectoren en van alle identiteiten kunnen zich aansluiten bij Onderwijsgeschillen.

Zaak indienen

Onderwijsgeschillen in twee minuten

 

Over ons        Aansluiten

Actueel

wo 20 oktober 2021

Voor de Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO zijn wij op zoek naar een voorzitter.

vacature fuwa
wo 13 oktober 2021

In de cao po 2019-2020 is afgesproken dat de werkgever de functiebeschrijvingen voor het onderwijsondersteunend personeel (oop) en de directie vóór 1 augustus 2020 moest actualiseren en...

foto bij artikel over herwaardering functies primair onderwijs
ma 4 oktober 2021

In deze nieuwsbrief een overzicht van de uitspraken en de adviezen over passend onderwijs, klachten, medezeggenschap en beroep, die in de afgelopen maanden zijn gepubliceerd.

Expertisecentrum

do 2 september 2021

Het advies 'Aanpassing begrippen 'school' en 'bevoegd gezag' in de Wms is digitaal gepubliceerd.

foto bij aanpassing begrippen school en bevoegd gezag in de Wms
di 29 juni 2021

Op 24 juni jl. presenteerden Brekelmans, Huisman en Sprengers de resultaten van een onderzoek naar de begrippen 'school' en bevoegd gezag' in de context van een goede medezeggenschap. 

vr 9 april 2021

In opdracht van de NVO deed het Kohnstamm Instituut onderzoek en analyseerde 80 uitspraken van de GPO over leerlingen die thuiszitten of dreigden thuis te komen zitten. 

foto bij Zicht op thuiszitten.

Blijf op de hoogte van de laatste uitspraken en adviezen in het onderwijs: