Stichting Onderwijsgeschillen ondersteunt circa 25 commissies voor alle sectoren in het onderwijs

Alle commissies en informatie over geschillen, klachten en mediation in het onderwijs

Zoeken:

Onderwijsgeschillen in twee minuten

Onderwijsgeschillen is een onafhankelijke organisatie die de behandeling van geschillen, bezwaren, beroepen en klachten in het onderwijs organiseert. Alle scholen kunnen zich aansluiten bij Onderwijsgeschillen, of ze nu openbaar, protestants, katholiek of islamitisch zijn.

Over ons        Aansluiten

Actueel

di 18 december 2018

Een moeder heeft een klacht ingediend omdat de school waar haar zoon op zit, geen zorg draagt voor een veilige schoolomgeving.

Foto bij veiligheidsmaatregelen op schoolplein
di 4 december 2018

In deze nieuwsbrief een overzicht van de uitspraken, adviezen en actualiteiten die zijn gepubliceerd in de maand november 2018 

Foto schoolbord
vr 16 november 2018

Een aantal presentaties van het 12e WMS congres, gehouden op 7 novemebr 2018, is nu beschikbaar. 

foto bij presentaties WMS congres 2018

Expertisecentrum

do 1 november 2018

In oktober 2017 is het rapport 'Doet de Geschillencommissie passend onderwijs ertoe?' gepresenteerd. GPO licht toe op welke wijze zij de verbetersuggesties uit het rapport ter hand heeft genomen...

foto bij reactie GPO
ma 10 september 2018

Het Expertisecentrum Onderwijsgeschillen heeft onderzoek laten doen naar de knelpunten in wetgeving over de medezeggenschap rond passend onderwijs. De conclusies en aanbevelingen zijn gebundeld in...

kaft Medezeggenschapsketen in passend onderwijs
vr 4 mei 2018

Op 20 april 2018 organiseerde het Expertisecentrum een symposium waarin het conceptrapport van een verkennend onderzoek naar de bestuurlijk-juridische ketens van medezeggenschap bij passend...

foto bij presentatie verkenningsrapport 20 april 2018

Blijf op de hoogte van de laatste uitspraken en adviezen in het onderwijs: