Stichting Onderwijsgeschillen ondersteunt circa 25 commissies voor alle sectoren in het onderwijs

Alle commissies en informatie over geschillen, klachten en mediation in het onderwijs

Zoeken:

Onderwijsgeschillen in twee minuten

Onderwijsgeschillen is een onafhankelijke organisatie die de behandeling van geschillen, bezwaren, beroepen en klachten in het onderwijs organiseert. Alle scholen kunnen zich aansluiten bij Onderwijsgeschillen, of ze nu openbaar, protestants, katholiek of islamitisch zijn.

Over ons        Aansluiten

Actueel

ma 17 september 2018

Van 17 t/m 21 september 2018 is de Landelijke Week tegen Pesten. Wat is er geregeld over pesten in het onderwijs en waar kunnen ouders terecht met klachten over pesten?

Foto bij artikel over pesten
di 4 september 2018

In deze nieuwsbrief een overzicht van alle uitspraken die zijn gepubliceerd in juli en augustus 2018 over onder meer beroep, passend onderwijs, medezeggenschap en klachten 

Foto schoolbord
ma 3 september 2018

De online inschrijvng voor het WMS congres 2018 is geopend. Het congres vindt plaats op woensdag 7 november 2018 in de ReeHorst in Ede en heeft dit jaar als thema: Contact met de achterban 

Inschrijving wms congres 2018

Expertisecentrum

ma 10 september 2018

Het Expertisecentrum Onderwijsgeschillen heeft onderzoek laten doen naar de knelpunten in wetgeving over de medezeggenschap rond passend onderwijs. De conclusies en aanbevelingen zijn gebundeld in...

kaft Medezeggenschapsketen in passend onderwijs
vr 4 mei 2018

Op 20 april 2018 organiseerde het Expertisecentrum een symposium waarin het conceptrapport van een verkennend onderzoek naar de bestuurlijk-juridische ketens van medezeggenschap bij passend...

foto bij presentatie verkenningsrapport 20 april 2018
wo 31 januari 2018

De Handreiking aan de MR van het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen is aangepast aan de wijziging van de Wms per 1 januari 2018 i.v.m. de verplichte ouderraadpleging.

foto bij Handreiking aan de (G)MR voor het voorstellen van alternatieven voor fusie of sluiting van een school

Blijf op de hoogte van de laatste uitspraken en adviezen in het onderwijs: