Actueel

Onderzoeksbureau Berenschot heeft in opdracht van het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen onderzoek gedaan naar de naleving en handhaving van de uitspraken van de LCG WMS.

ma 27 juni 2022

Het kantoor van Onderwijsgeschillen is telefonisch beperkter bereikbaar in de week van 27 juni tot en met 1 juli.

ma 27 juni 2022
foto bij werving leden klachten en bezwarencommissie

Vanaf 1 augustus heeft Onderwijsgeschillen een nieuwe Commissie: de Klachten- en bezwarencommissie mbo en ho. Voor deze Commissie zijn we op zoek naar leden. 

wo 15 juni 2022

Onderwijsgeschillen heeft vacatures bij zowel de commissies als bij het secretariaat. Bent u of kent u iemand die bij Onderwijsgeschillen wil werken? Dan maken wij graag kennis!

wo 15 juni 2022

In deze nieuwsbrief een overzicht van de uitspraken en de adviezen over passend onderwijs, klachten, beroep, functiewaardering en medezeggenschap die in de afgelopen maand zijn gepubliceerd.

wo 8 juni 2022
foto bij interview J. Willems

Begin februari nam mr. Jannigje Willems afscheid als voorzitter van de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT). In dit interview kijkt zij met tevredenheid terug. 

ma 30 mei 2022

Het jaarverslag Passend onderwijs 2021 is gepubliceerd en bevat een overzicht van de werkzaamheden van de commissies van Onderwijsgeschillen op het gebied van passend onderwijs. 

ma 23 mei 2022
omslag jaarverslag medezeggenschap 2021

In 2021 kreeg de LCG WMS 21 verzoeken om een geschil in behandeling te nemen. Dit is ongeveer even veel als in voorgaande jaren. De Commissie deed 9 uitspraken.

wo 18 mei 2022
omslag jaarverslag klachten 2021

In 2021 ontving de LKC 242 klachten. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2020. De Commissie bracht in 98 klachten een schriftelijk advies uit.

wo 18 mei 2022
omslag jaarverslag rechtspositie 2021

Het jaarverslag Rechtspositie & cao 2021 beschrijft de werkzaamheden van de commissies van Onderwijsgeschillen op het gebied van rechtspositie, functiewaardering en cao van werknemers in het onderwijs.

di 17 mei 2022