12e WMS congres ‘Contact met de achterban’ geopend met interview Arie Slob

Vandaag vindt het 12e WMS congres plaats in de ReeHorst in Ede. Het congres is net als voorgaande jaren georganiseerd door Onderwijsgeschillen en het project Versterking Medezeggenschap. Het thema is dit jaar ‘Contact met de achterban’. Het congres opende vanochtend met een interview met Arie Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. Dagvoorzitter Hester Macrander, theaterregisseur, -docent en trainer Verbindende Communicatie, vroeg hem naar het belang van medezeggenschap voor de school.

Slob: “Medezeggenschap belangrijk voor kwaliteit onderwijs”

De minister benadrukte dat medezeggenschap in deze tijd cruciaal en heel belangrijk is voor de kwaliteit van het onderwijs. Slob wil niet alleen met papier werken. Hij legt veel werkbezoeken af en spreekt dan de mensen en ook de MR’s achter het vele papierwerk. Slob wil de geldstromen in het onderwijs terugbrengen tot vier indicatoren. Ook voor de MR worden de geldstromen daarmee inzichtelijker.

Voortzetting project Versterking medezeggenschap

Minister Slob maakte bekend dat het project Versterking medezeggenschap in 2019 wordt voortgezet. Projectleider Kitty Ramakers lichtte toe dat uit de evaluatie van het project blijkt dat de ondersteuning door het project hoog gewaardeerd wordt door de leden van medezeggenschapsraden. OCW heeft de subsidie van het project met een jaar verlengd. Dat betekent dat Versterking medezeggenschap kan blijven werken aan ondersteuning van de medezeggenschap.

Vrolijke noot met Hester Macrander

Hester Macrander zorgde met haar droge humor voor de vrolijke noot in een aantal sketches. Keynote speaker Boris van der Ham, oud-politicus, acteur en voorzitter van het Humanistisch Verbond, zou tijdens het congres spreken over leiderschap en contacten met de achterban. Maar hij kon niet aanwezig zijn, omdat hij vannacht vader is geworden. Wij feliciteren Boris van der Ham met deze blijde gebeurtenis.

Workshops

Na het plenaire deel gingen de deelnemers met de nodige inspiratie de workshops in. De vele workshops tijdens het congres zijn onder meer mogelijk gemaakt dankzij de medewerking van alle landelijke onderwijsorganisaties. Dit jaar zijn er veel leerlingen op het WMS congres afgekomen. Zij volgen de ‘MASTERKLAS: de achterban, lekker belangrijk!’ van LAKS. Het LAKS heeft in samenwerking met de stuurgroep Versterking medezeggenschap een serieus spel ontwikkeld over medezeggenschap. Met dit spel willen zij gewone scholieren bereiken en hen leren wat medezeggenschap is.
Onderwijsgeschillen verzorgt ook 3 bijdragen aan het congres; een ronde tafelgesprek over passend onderwijs ‘succes of sceptisch’, een ronde tafelgesprek over fusie of sluiting van de school en een workshop over mediation ‘fricties tussen bestuur en MR: mediation kan uitkomst bieden’.

Sfeerbeelden

Minister Arie Slob en Hilde Mertens

Arie Slob en Hester Macrander

Hester Macrander

Pianist Freek Zwanenberg
Workshop Hester Macrander Workshop LAKS

Downloaden

Zet vast in uw agenda: WMS congres in 2019: woensdag 27 november! 

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.