8 oktober 2010: Symposium ‘Een geschil is geen ruzie’

Op 8 oktober 2010 vond de presentatie plaats van het onderzoek 'Een geschil is geen ruzie - onderzoek naar de doorwerking van medezeggenschapsgeschillen in het primair en voortgezet onderwijs’. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Stichting Onderwijsgeschillen door dr. R. van Schoonhoven en drs. M. Keijzer van Actis Onderzoek. In het onderzoek wordt beschreven wat zich afspeelt op school en tussen geschilpartijen tijdens en na de procedure voor de geschillencommissie. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de zelfevaluatie van de LCG WMS (wat zijn verbeterpunten voor de geschillencommissie) en in het kader van de evaluatie van de WMS (wat zijn verbeterpunten voor de Wet medezeggenschap op Scholen) in 2012.

Downloaden

Verslag symposium

R. van Schoonhoven en M. Keijzer , ‘Een geschil is geen ruzie’ – onderzoek naar de doorwerking van medezeggenschapsgeschillen in primair- en voortgezet onderwijs, Rotterdam: Expertisecentrum Onderwijsgeschillen juni 2010.