Advies Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC): de school mocht de leerling buiten de klas begeleiden

Op 12 april 2022 bracht de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) een advies uit over de onderwijskundige ondersteuning van een leerling. De leerling krijgt op maandagen individuele begeleiding in de school, maar buiten de klas. De ouders zijn het daar niet mee eens en dienen een klacht in bij de Commissie.

Wat was de situatie?

De leerling heeft hechtingsproblemen. Hij zit op een school voor speciaal basisonderwijs (sbo). Het lukt de school niet om de leerling de ondersteuning te geven die hij nodig heeft. Daarom vraagt de school een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband geeft een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal onderwijs af. De sbo-school geeft onderwijs aan de leerling, tot er een plek is op een school voor speciaal onderwijs.

Na de herfstvakantie geeft de vaste leerkracht geen les meer op de maandagen. Een nieuwe onervaren leerkracht geeft te veel onrust voor de leerling. Daarom beslist de school dat de leerling op de maandagen geen klassikaal onderwijs meer krijgt. In plaats daarvan krijgt hij individuele begeleiding buiten de klas.  

De ouders van de leerling stellen dat een leerling met hechtingsproblemen juist moet blijven deelnemen aan het groepsproces. Een onderwijsprogramma buiten de klas betekent volgens de ouders dat er sprake is van een verwijderingsmaatregel. Passend onderwijs houdt volgens hen in dat de leerling extra begeleiding moet krijgen in de klas.

Beoordeling door de Commissie

De Commissie verklaart de klacht ongegrond. De school heeft goed onderbouwd waarom een programma buiten de klas op de maandagen het beste was voor zowel de leerling als voor de rust van de andere kinderen. De school heeft ook voldaan aan haar plicht om de leerling zo goed mogelijk te begeleiden. Een onderwijsprogramma buiten de klas kan helpen om de leerling de begeleiding te geven die hij nodig heeft. De leerling krijgt opdrachten, waar hij in de school, onder begeleiding van een zorgaanbieder, aan kan werken. De leerling werd dus niet verwijderd van de school.

Downloaden

* De foto boven bij artikel heeft geen betrekking op bij de zaak betrokken personen. 

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.