Afscheidsinterview Hilde Mertens in InfoMR

 

Een uitspraak alleen helpt niethet gaat om communicatie 

Hilde Mertens neemt dit najaar na meer dan tien jaar afscheid als directeur/ bestuurder van Onderwijsgeschillen. In een interview in het tijdschrift InfoMR, een uitgave van de Algemene Onderwijsbond (AOb), blikt zij terug op de ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar. Vóór de komst van Onderwijsgeschillen waren er meer geschillencommissies, niet alleen per onderwijstype, maar ook per denominatie. Mertens pleit voor centralisering van de rechtsbescherming. “Rechtsbescherming moet je centraliseren, vind ik. Er is niets denominatiefs aan een klacht of een geschil. Het is belangrijk om één krachtig professioneel landelijk loket te hebben, waaruit eenheid van jurisprudentie ontstaat. Dat is er nu. De grote lijnen zijn uitgezet. We zijn een belangrijk kenniscentrum, een stevige organisatie.”

Ook op medezeggenschapsterrein is er veel veranderd. “Bestuurders gaan veel beter met de MR om dan vroeger. Ze weten dat medezeggenschap erbij hoort en werken aan een goede relatie. Zowel bij bestuurders als bij medezeggenschappers is sprake van een enorme professionaliseringsslag.”

Downloaden

Anka van Voorthuijsen, ‘Spotlight Hilde Mertens’, InfoMR 2019, afl. 3, p. 3, 14-16