Commissie van beroep funderend onderwijs vanaf 1 januari 2020 ook voor openbaar onderwijs

Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in het onderwijs in werking getreden. Dit betekent dat vanaf die datum geen onderscheid meer is tussen personeel in het openbaar en het bijzonder onderwijs. Hierdoor is zowel het personeel in het bijzonder onderwijs als het personeel in het openbaar onderwijs werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst. Voor alle werknemers gelden dan dezelfde arbeidsvoorwaarden (het Burgerlijk Wetboek) en cao-bepalingen. Dat betekent onder meer dat ook werknemers in het openbaar onderwijs, die het niet eens zijn met bepaalde besluiten van hun werkgever (zoals vermeld in artikel 12.1 lid 1 cao po en artikel 19 lid 1 cao vo), daartegen in beroep kunnen gaan bij de Commissie van beroep funderend onderwijs.

Beroepsrecht in de cao's

In de cao po regelt artikel 12 het beroepsrecht voor personeel in het bijzonder onderwijs. Artikel 1.7 lid 2 cao po bepaalt dat dit beroepsrecht ook voor personeel in het openbaar onderwijs geldt, zodra de Wnra in werking treedt. In de cao vo regelt artikel 19 het beroepsrecht voor het personeel waarop het Burgerlijk Wetboek van toepassing is. Vanaf 1 januari 2020 geldt dit artikel dus ook voor personeel in het openbaar onderwijs. ​
Alle instellingen in het mbo en hbo zijn bijzonder. In deze sectoren verandert dus niets.

Scholen zijn automatisch aangesloten

Vanaf 1 januari 2020 zijn alle onderwijsinstellingen in het primair en voortgezet onderwijs automatisch aangesloten bij de Commissie van beroep funderend onderwijs. Deze Commissie is ondergebracht bij Onderwijsgeschillen.

Meer informatie

Commissie van beroep funderend onderwijs

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.