Commissie van beroep mbo en besluiten over wijziging standplaats in het mbo

Op 1 december 2021 is de cao mbo 2021-2022 in werking getreden. Deze cao geldt tot 1 mei 2022. De cao bevat een uitbreiding van de bevoegdheden van de Commissie van beroep mbo. Met ingang van 1 december 2021 kunnen werknemers in het mbo die het niet eens zijn met een besluit van de werkgever over een wijzing van de standplaats, binnen 6 weken na ontvangst van dat besluit, beroep aantekenen bij de Commissie van beroep mbo.

Aanleiding voor nieuwe beroepsmogelijkheid

De aanleiding voor deze nieuwe beroepsmogelijkheid is de inwerkingtreding van de Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs per 1 januari 2022. Om de gevolgen van krimp op te vangen vereenvoudigt deze wet de samenwerking tussen mbo-instellingen en tussen mbo-instellingen en scholen voor voortgezet onderwijs. Ook wordt de vorming van nieuwe verticale scholengemeenschappen weer mogelijk. Een verticale scholengemeenschap bestaat uit een mbo-instelling en een school voor praktijkonderwijs, vbo en/of mavo.
Deze ontwikkelingen kunnen gevolgen hebben voor de standplaats van werknemers in het mbo.

Commissie van beroep mbo

De cao mbo regelt in artikel 12.2 lid 2 de bevoegdheden van de Commissie van beroep mbo.
De Commissie is bevoegd om te oordelen over besluiten door de werkgever over:

  1. een disciplinaire maatregel, met uitzondering van ontslag;
  2. schorsing als ordemaatregel;
  3. het direct of indirect onthouden van bevordering;
  4. het niet toekennen van het verzoek van de werknemer tot vermindering van de omvang van de betrekking op grond van de Wet flexibel werken;
  5. de wijziging van de standplaats zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 3.

Het laatste onderdeel e betreft een nieuwe bevoegdheid en is toegevoegd per 1 december 2021.

Wijziging van standplaats

In de eerdere cao mbo stond al dat de werkgever de standplaats na overleg met de werknemer kan wijzigen (artikel 2.1 lid 3). Het besluit tot wijziging van de standplaats moet schriftelijk aan de werknemer worden meegedeeld. Nieuw in de cao mbo 2021-2022 is dat de werkgever in het besluit duidelijk moet maken hoe in redelijkheid de belangen van de organisatie zijn afgewogen tegen de belangen van de werknemer. Daarbij moet de werkgever rekening houden met onder andere werktijden, de reisafstand/-tijd en privé-omstandigheden van de werknemer.

Meer informatie over de procedure bij de Commissie en uitspraken

Downloaden

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.