Actualiteit voor Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Onderwijsgeschillen heeft vacatures bij zowel de commissies als bij het secretariaat. Bent u of kent u iemand die bij Onderwijsgeschillen wil werken? Dan maken wij graag kennis!

wo 15 juni 2022
foto bij interview J. Willems

Begin februari nam mr. Jannigje Willems afscheid als voorzitter van de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT). In dit interview kijkt zij met tevredenheid terug. 

ma 30 mei 2022

Het jaarverslag Passend onderwijs 2021 is gepubliceerd en bevat een overzicht van de werkzaamheden van de commissies van Onderwijsgeschillen op het gebied van passend onderwijs. 

ma 23 mei 2022

Onderwijsgeschillen presenteert haar jaarbeeld over 2021. In het jaarbeeld treft u een aantal interessante artikelen over onder meer het werk van onze commissies. 

di 26 april 2022

Aan de Geschillencommissie passend onderwijs is een geschil voorgelegd over de verwijdering van een leerling van een school voor praktijkonderwijs. De Commissie behandelt het geschil niet als een verwijderingsgeschil, maar als een geschil over de weigering om de leerling toe te laten.

wo 30 maart 2022

Op 1 april 2022 neemt Onderwijsgeschillen afscheid van mr. Herman van der Meer als voorzitter van de Raad van Toezicht. De voorzittershamer draagt hij over aan mr. Marg Janssen-Witteveen.

do 17 maart 2022

Onderwijsgeschillen zoekt regelmatig nieuwe voorzitters voor haar commissies in verband met reglementair aftreden van huidige leden.
Open sollicitaties zijn dan ook van harte welkom. 

do 3 maart 2022

We wensen dat 2022 een jaar wordt waarin we via iedere weg volop kunnen leven, werken en leren in elkaars nabijheid!

wo 12 januari 2022
foto bij overlijden Bart Renders

Op 2 januari jl. is drs. Bart Renders overleden. Bart was commissielid van de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT).

ma 10 januari 2022

Stijn Voskamp en Jochem Streefkerk onderzoeken i.o.v het Exeprtisecentrum of procedures om geschillen te beslechten voor ouders uniformer kunnen worden. Zij lichten alvast een tipje van de sluier op.

do 23 december 2021

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.