Eindrapport 'Evaluatie passend onderwijs'

Het​ Eindrapport “Evaluatie passend onderwijs” van het onderzoeksconsortium in opdracht van Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) bevestigt dat de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) in een behoefte voorziet. Van haar uitspraken gaat een lerende werking uit, aldus de onderzoekers. 

Positie Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) versterken

OCW heeft het voornemen om de positie van de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) te versterken. In de komende periode wordt hierover overleg gevoerd, onder meer met Onderwijsgeschillen. In het najaar volgt de besluitvorming in de Tweede Kamer. In haar Jaarverslag 2019 besteedt de Commissie aandacht aan deze ontwikkeling.  

Advies onderzoeksconsortium

Het onderzoeksconsortium geeft in zijn rapport ook het advies om te komen tot verbetering en vereenvoudiging van de procedures voor geschilbehandeling bij het ondersteuningsaanbod. Onderwijsgeschillen deelt de visie dat de onafhankelijke geschilbehandeling goed toegankelijk moet zijn en werkt voor dit doel samen met de ouder-, leerlingen-, werknemers- en besturenorganisaties in het onderwijs. Centraal voor iedereen staat daarbij het welzijn van het kind en een vlotte behandeling van elk geschil.

Downloaden