Evaluatie klachtenregeling in basisonderwijs en voortgezet onderwijs laat positief beeld zien

De klachtenregeling in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs bestaat ruim 20 jaar. In de praktijk blijkt de regeling over het algemeen goed te werken. Dit is de conclusie in het evaluatierapport van onderzoeksbureau Ecorys. De ministers Van Engelshoven en Slob (OCW) stuurden op 12 april 2019 het evaluatierapport met een beleidsreactie naar de Tweede Kamer.

Klagers zijn tevreden over klachtenregeling en klachtbehandeling

Uit het onderzoek blijkt dat vrijwel alle scholen een interne officiële procedure volgen voor klachtbehandeling. De meerderheid van de ondervraagde ouders en het onderwijspersoneel is tevreden over de vindbaarheid en transparantie van de klachtenregeling van de school. De indieners van klachten zijn in het algemeen ook tevreden over de klachtbehandeling. Zij voelen zich gehoord en ondersteund door de klachtencommissie. Ook is men tevreden over de procedure. De tevredenheid over de uitkomst van de procedure hangt af van de uiteindelijke uitspraak.

Werkwijze van klachtencommissies is zorgvuldig

De onderzoekers hebben ook gekeken naar de werkwijze van de landelijke klachtencommissies. De grootste landelijke klachtencommissie is de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) die bij Onderwijsgeschillen is ondergebracht.
Uit de evaluatie blijkt dat de werkwijze van de klachtencommissies zorgvuldig is. Volgens de onderzoekers is eenduidige jurisprudentie, eenduidigheid in de werkwijze, professionaliteit van de klachtbehandeling en onafhankelijkheid van de klachtencommissies wenselijk voor het functioneren van de klachtencommissies.

Verbeterpunten

De ministers noemen in hun reactie bij het evaluatierapport twee verbeterpunten: de laagdrempeligheid van de klachtenregeling en het doorvoeren van kwaliteitsverbeteringen op scholen naar aanleiding van klachten. De ministers gaan in gesprek met de sectorraden en de landelijke klachtencommissies over verbetering van de informatievoorziening en transparantie en hoe de vertrouwenspersoon beter in positie kan worden gebracht.

Downloaden

U kunt de Kamerbrief en het evaluatierapport vinden op de website van het ministerie van OCW.

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.