Expertisecentrum Onderwijsgeschillen: Eindrapport ‘Verbetering van de positie van de Commissies van Beroep’

Het rapport 'Verbetering van de positie van de Commissies van Beroep' bevat het advies van de werkgroep bestaande uit drie deskundigen, te weten prof. dr. mr. W.H.A.C.M. Bouwens, hoogleraar Sociaal Recht, verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, mr. dr. F.H.J.G. Brekelmans, voorzitter adviescommissie Toekomst Commissies van Beroep, en mr. W. Lindeboom, advocaat, verbonden aan Brussee Lindeboom Advocaten te ’s-Gravenhage, met betrekking tot de verbetering van de positie van de Commissies van Beroep in het onderwijs.

In het rapport stelt de werkgroep voor om in de cao’s te regelen dat de Commissies van Beroep, met uitsluiting van de civiele rechter, in alle arbeidsrechtelijke geschillen in het onderwijs oordelen in een arbitrale procedure. Het rapport bevat daartoe een aantal tekstvoorstellen die door de sociale partners in de cao kunnen worden opgenomen.

Het advies is tot stand gekomen in opdracht van het Expertisecentrum van Stichting Onderwijsgeschillen. Redenen daarvoor waren de gebleken tekortkomingen in de regelingen rond de Commissies van Beroep en de voornemens in het regeerakkoord tot wijziging van het ontslagrecht. De werkgroep heeft in mei 2013 over haar voorlopige bevindingen gesprekken gevoerd met het onderwijsveld. Vervolgens heeft de werkgroep het concept van haar eindrapport gepresenteerd en bediscussieerd op een op 13 december 2013 gehouden symposium. Daarna is het definitief rapport vastgesteld, waarbij ook rekening is gehouden met de recente behandeling van het wetsvoorstel Werk en zekerheid in de Tweede kamer. Immers, als het wetsvoorstel Werk en zekerheid in zijn huidige vorm wet wordt én de cao’s niet zullen voorzien in de bevoegdheid van de Commissies van Beroep, dan zullen de Commissies van Beroep per 1 juli 2015 ophouden te bestaan.

Dit advies is een vervolg op de eerder uitgebrachte publicatie van het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen 'De rechtsbescherming van werknemers in het bijzonder onderwijs: De toekomst van de Commissies van Beroep' en het daarover georganiseerde symposium van 9 november 2012. Het rapport 'De rechtsbescherming van werknemers in het bijzonder onderwijs' kunt u bestellen bij Onderwijsgeschillen.

Downloaden

Verbetering van de positie van de Commissies van Beroep
Symposium Toekomst voor de Commissies van Beroep d.d. 9 november 2012

 

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.