Geschillencommissie passend onderwijs (GPO): toevoeging evaluatie leerkracht aan opp is geen bijstelling opp waarvoor toegang tot GPO openstaat

Op 30 april 2021 bracht de GPO advies uit in een geschil over de bijstelling van een ontwikkelingsperspectief (opp).

Wat was de situatie?

De jongen zit in groep 8 van een reguliere basisschool. De school heeft vanaf groep 5 een opp voor hem opgesteld vanwege taal- en rekenachterstanden. De ouders van de leerling hebben eerder een geschil over de vaststelling van het opp aan de Commissie voorgelegd. In het eerdere advies (109493) heeft de Commissie geoordeeld dat de school de begeleiding van de leerling te weinig cyclisch heeft vormgegeven en dat de school het opp niet periodiek en in overleg met de ouders heeft geëvalueerd en bijgesteld. Naar aanleiding van dit advies volgt er een gesprek tussen de ouders en de school. Dit gesprek verloopt niet succesvol. De ouders menen dat tijdens dit gesprek al sprake is van een bijgesteld opp, zonder dat de school daarover op overeenstemming gericht overleg met hen heeft gevoerd. Volgens de school was het gesprek juist bedoeld om aan de hand van evaluaties van de leerkracht tot een nieuw bijgesteld opp te komen.
De ouders leggen een geschil voor aan de Commissie over de bijstelling van het opp.

Beoordeling door de Geschillencommissie passend onderwijs

Het opp is nagenoeg gelijk aan het opp waarover de ouders eerder een geschil aan de Commissie hebben voorgelegd. De enige veranderingen zijn het toevoegen van de evaluatie van de leerkracht en het vermelden van een nieuwe datum. Deze aanpassingen zijn volgens de Commissie te minimaal om van een bijgesteld opp te spreken. Aanvullend blijkt uit de stukken dat het gesprek naar aanleiding van het eerdere GPO-advies, zoals school stelde, was bedoeld om tot een bijgesteld opp te komen. Er is dus nog geen sprake van een bijgesteld opp. Dit betekent dat het verzoek niet-ontvankelijk is en de Commissie niet tot een inhoudelijke beoordeling komt.  

De Commissie verklaart ouders niet-ontvankelijk in hun verzoek.

Downloaden

  • Advies geschillencommissie passend onderwijs (GPO) d.d. 30 april 2021 (2021002179)

* De foto boven dit artikel heeft geen betrekking op de besproken zaak.

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.