Geschillencommissie passend onderwijs: zorgplicht geldt ook voor ingeschreven leerling van vier jaar

Op 3 februari 2020 bracht de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) een advies uit over de uitschrijving van een leerling die vanwege zijn vierjarige leeftijd nog niet leerplichtig was.

Wat was de situatie?

Een leerling is op vierjarige leeftijd ingeschreven bij een reguliere basisschool. Na vier weken vindt de school dat zij niet verder kan met de leerling, omdat deze nog niet schoolrijp is. De school besluit de leerling uit te schrijven. Zij meent dat er geen sprake is van verwijdering en dat er voor deze leerling geen zorgplicht geldt, omdat de leerling nog niet leerplichtig is. De ouders zijn het niet eens met de uitschrijving. Zij leggen een geschil voor aan de Geschillencommissie passend onderwijs.

Beoordeling door de Commissie

De Commissie oordeelt dat de uitschrijving in strijd is met de Wet op het primair onderwijs (WPO). Kinderen tot vier jaar zijn nog geen leerlingen in de zin van de WPO. Maar als zij vier jaar zijn en ingeschreven bij een school, geldt de zorgplicht. Dit betekent dat de school een leerling pas mag verwijderen, als zij ervoor gezorgd heeft dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Dat op (de ouders van) de leerling de Leerplichtwet 1969 nog niet van toepassing is, doet hier niet aan af. Die wet heeft een geheel andere doelstelling en ziet vooral op de verplichting dat de leerling geregeld naar school gaat.

Het verzoek is gegrond. De Commissie adviseert om de uitschrijving ongedaan te maken. De Commissie adviseert de school ook om regie te nemen bij het vinden van een passende onderwijsomgeving, waar nodig in combinatie met zorg.

Downloaden