Geschillencommissie WMS: (G)MR moet nietigheid fusiebesluit inroepen op grond van Wms

Op 9 december 2021 deed de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) uitspraak in een instemmingsgeschil over een voorgenomen fusie van twee scholen voor voortgezet onderwijs tot een school voor Montessori-onderwijs, met behoud van de protestants-christelijke grondslag.

Wat was de situatie?

De school verkeert in zwaar weer door een daling van het aantal leerlingen. Het bevoegd gezag zet een fusietraject in werking en legt eerst een fusiebesluit aan de medezeggenschapsraad (MR) en, nadat de MR geen instemming verleent, aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor instemming voor. De GMR stemt in en het bevoegd gezag neemt het fusiebesluit.
De ouder/leerlinggeleding van de MR (OLMR) is het niet eens met dit fusiebesluit en roept de nietigheid van het besluit in op grond van het Burgerlijk Wetboek (BW). Het bevoegd gezag verzoekt vervolgens de Commissie om vervangende toestemming om de besluiten tot fusie en invoering van Montessori-onderwijs te mogen nemen.

Beoordeling door de Commissie

De OLMR heeft een beroep gedaan op de nietigheid van het fusiebesluit, waaronder de keuze voor Montessori-onderwijs, op grond van de artikelen 2:14 en 2:15 BW. De Commissie is niet bevoegd om het beroep van de OLMR op de nietigheid op basis van het BW te beoordelen. De Commissie oordeelt dat het fusiebesluit niet nietig is door het inroepen van de nietigheid op grond van artikel 32, lid 3 Wms. Het besluit is dan ook rechtsgeldig in de zin van de Wms. De Commissie hoeft daarom geen vervangende toestemming aan het bevoegd gezag te geven om het fusiebesluit te mogen nemen.
Verder overweegt de Commissie dat het invoeren van Montessori-onderwijs geen wijziging van de grondslag van de school is. Op dit punt is daarom geen sprake van instemmingsrecht van de OMR.

De Commissie wijst de verzoeken af. Het fusiebesluit blijft in stand.

Downloaden

  • Uitspraak Landelijke Commissie voor Geschillen WMS d.d. 9 december 2021 (2021018415)

Rechtbank Midden-Nederland heeft op 23 december 2021 uitspraak gedaan in een kort geding over het voorgenomen fusiebesluit: ECLI:NL:RBMNE:2021:6197

 

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.