Herman van der Meer, Raad van Toezicht Onderwijsgeschillen, draagt voorzittershamer over

Op 1 april 2022 neemt Onderwijsgeschillen na ruim 9 jaar afscheid van mr. Herman van der Meer als voorzitter van de Raad van Toezicht wegens het bereiken van de maximum benoemingstermijn. Voorafgaand aan zijn voorzitterschap van de Raad van Toezicht was Herman van der Meer geen onbekende voor Onderwijsgeschillen en was hij meer dan 10 jaar voorzitter van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). 

Onderwijsgeschillen is Herman van Meer zeer erkentelijk. Herman heeft zijn netwerk, kennis en ervaring ingezet om Onderwijsgeschillen te doen groeien als het huis van geschillenbeslechting in het onderwijs; als zodanig wordt de organisatie nu erkend door het hele onderwijsveld. 

De voorzittershamer wordt op 1 april overgedragen aan mr. Marg Janssen-Witteveen. Marg is sinds januari 2021 lid van de Raad van Toezicht en heeft zich goed kunnen inwerken op het voorzitterschap.  

Nieuw lid per april 2022

De Raad van Toezicht heeft per 1 april 2022 drs. Yvonne van Mierlo als nieuw lid benoemd waarmee de Raad weer uit drie personen bestaat. Deze benoeming vond plaats na advies van een externe benoemingsadviescommissie met een vertegenwoordigers van Ouders & Onderwijs, de VO-raad en de Federatie van Onderwijsvakorganisaties. 

Over Yvonne van Mierlo

Yvonne van Mierlo is vanaf 1990 actief in bestuurlijke functies, waaronder wethouder Economische en Sociale Zaken van de gemeente Helmond en Voorzitter van de Raad van Bestuur Movisie. Yvonne is vanaf juni 2018 algemeen directeur bij Ergon Participatiebedrijf. Ergon is een werkleerbedrijf voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Daarnaast vervult zij een aantal nevenfuncties. 
Onderwijsgeschillen verwelkomt Yvonne van Mierlo met veel genoegen in de Raad van Toezicht. 

Samenstelling RvT per april 2022

De samenstelling van de Raad van Toezicht voor Onderwijsgeschillen is als volgt:

  • mr. Marg Janssen-Witteveen, voorzitter
  • drs. Yvonne van Mierlo, lid en 
  • drs. H.J. Spronk, lid 
mr. Marg Janssen - Witteveen 
drs. Yvonne van Mierlo
drs. Johan Spronk

 

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.