Jaarverslag domein klachten 2020 gepubliceerd

Het jaarverslag 2020 over het domein klachten is gepubliceerd en digitaal beschikbaar. Het domein klachten omvat vier commissies die bij Onderwijsgeschillen zijn ondergebracht: de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), de Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs, de Governancecommissie VO en de Commissie melden van een misstand vo.
Het jaarverslag opent met een interview met Sandra Schreuder, voorzitter van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Zij gaat onder meer in op de vraag hoe de LKC het belang van het kind betrekt bij de beoordeling van een klacht.

Reflectie op 2020

Olga Luiken, coördinerend secretaris domein klachten, kijkt terug op het verslagjaar 2020. Een groot deel van het jaar stond in het teken van het coronavirus. Het coronavirus heeft ook invloed gehad op de behandeling van klachten. Klachten moesten vaak schriftelijk of digitaal behandeld worden. Ook hield een aantal klachten verband met het coronavirus.
Daarnaast ontving de LKC, net als in andere jaren, veel klachten over de onderwijskundige begeleiding van leerlingen, de veiligheid (waaronder pesten en meldingen bij Veilig Thuis), informatieverstrekking aan gescheiden ouders, het schooladvies en bevordering. In het jaarverslag is dit jaar speciale aandacht voor klachten over de schorsing van leerlingen.

Lichte daling aantal ingediende klachten bij de LKC

In 2020 bedraagt het aantal ingediende klachten 238. Dit is een lichte daling ten opzichte van 2019. De LKC bracht 92 schriftelijk adviezen uit. Niet alle ingediende klachten leiden dus tot een advies. Dit komt onder meer door de mogelijkheid van andere vormen van klachtbehandeling, zoals mediation of het doorsturen van de klacht aan het schoolbestuur. Dit leidt in veel gevallen tot een oplossing.

Downloaden

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.