Jaarverslag Klachten 2021: de klachten en andere activiteiten rond een goede klachtbehandeling

Het jaarverslag Klachten 2021 bevat een overzicht van de werkzaamheden van de commissies van Onderwijsgeschillen op het gebied van klachten in het onderwijs. De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) ontvangt veruit de meeste klachten, zodat de focus in het jaarverslag op de klachten van deze commissie ligt. Het jaarverslag opent met een voorwoord van Sandra Schreuder, waarin zij ingaat op de positie van het kind bij de LKC. Daarna volgt een reflectie op 2021 door coördinerend secretaris klachten, Olga Luiken, en een bespreking van de zaakbehandeling en andere activiteiten van de LKC.
Het jaarverslag is nu digitaal beschikbaar en kunt u hieronder downloaden.

Klachten in 2021

In 2021 ontving de LKC 242 klachten. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2020, maar grotendeels gelijk aan het jaar daarvoor. Niet alle klachten leiden tot een formele klachtprocedure. Vaak komen de klagers en de school alsnog tot een oplossing, onder andere door mediation. De LKC bracht in 2021 in 98 klachten een schriftelijk advies uit. De meeste klachten gaan over het primair onderwijs.
In 2021 had de coronapandemie opnieuw veel invloed op de klachtbehandeling. Veel zittingen moesten digitaal plaatsvinden. Klachten gingen regelmatig over de uitvoering van de landelijke coronamaatregelen door scholen. Ook in andere klachten speelde corona vaak een rol, bijvoorbeeld in klachten over bevordering.

Symposium ‘De positie van het kind’

In het jaarverslag is verder aandacht voor andere activiteiten, zoals het symposium ‘De positie van het kind’. Het belang van het kind moet op grond van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind voorop staan bij een besluit over een kind. Kinderen hebben het recht om te participeren in de besluitvorming. Tijdens het symposium is besproken hoe het participatierecht van de leerling op een zorgvuldige manier in praktijk kan worden gebracht.

Modelklachtenregeling en infographics

Naast de behandeling van klachten dragen Onderwijsgeschillen en de LKC ook op andere manieren bij aan een goede klachtbehandeling in het onderwijs en de informatievoorziening daarover. Samen met andere organisaties ontwikkelde Onderwijsgeschillen in mei 2021 een nieuwe uniforme modelklachtenregeling. In juni 2021 bracht Onderwijsgeschillen de procedure bij de LKC in beeld in handige infographics, die door scholen vrij te gebruiken zijn. Daarnaast heeft Onderwijsgeschillen de voorbeeldtekst voor de klachtenregeling in de schoolgids herzien.

Downloaden

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.