Jaarverslag passend onderwijs 2021: de geschillen, bezwaren en activiteiten over passend onderwijs

Het jaarverslag Passend onderwijs 2021 bevat een overzicht van de werkzaamheden van de commissies van Onderwijsgeschillen op het gebied van passend onderwijs. Het jaarverslag opent met een interview met mr. Jannigje Willems; zij heeft begin februari afscheid genomen als voorzitter van de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT). Tot haar recente benoeming bij de Raad van State zette ze zich vol overgave in voor de LBT. In dit interview kijkt zij met een gevoel van waardering, warmte en tevredenheid terug. 
Daarna volgt een reflectie op 2021 door coördinerend secretaris passend onderwijs, Jolanda Nikkels. 
Alleen de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) en de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT) hebben in 2021 geschillen en bewaren behandeld. 
Het jaarverslag is nu digitaal beschikbaar en kunt u hieronder downloaden.

Geschillen en bezwaren in 2021

In 2021 is bij de GPO een lichte stijging te zien in het aantal ingediende verzoeken, maar het aantal uitgebrachte adviezen, namelijk 58, is nagenoeg gelijk gebleven aan 2020.
Een aanzienlijk aantal verzoeken wordt niet doorgezet. Dat kan zijn omdat ouders en de school alsnog tot een oplossing zijn gekomen. Ook afgelopen jaar gingen de meeste uitspraken over de verwijdering van leerlingen.
Het aantal ontvangen verzoeken bij de LBT van samenwerkingsverbanden om advies uit te brengen is bijna gelijk aan vorig jaar. Deze Commissie heeft 26 adviezen uitgebracht. 

Symposium ‘De positie van het kind’

In het jaarverslag is verder aandacht voor andere activiteiten, zoals het symposium ‘De positie van het kind’. Het belang van het kind moet op grond van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind voorop staan bij een besluit over een kind. Kinderen hebben het recht om te participeren in de besluitvorming. Tijdens het symposium is besproken hoe het participatierecht van de leerling op een zorgvuldige manier in praktijk kan worden gebracht.

Bijeenkomst “De toelaatbaarheidsverklaring en de Algemene wet bestuursrecht”

Op 3 november heeft de LBT een informatieve bijeenkomst georganiseerd voor samenwerkingsverbanden over de toelaatbaarheidsverklaring en de Algemene wet bestuursrecht. Tijdens deze bijeenkomst werd kennis gedeeld over de procedure bij de totstandkoming van de tlv en de Algemene wet bestuursrecht en zijn ervaringen uit de praktijk uitgewisseld.

Downloaden 

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.