Jaarverslag Rechtspositie & cao 2021: veel uitspraken over schorsing en functiewaardering

Het jaarverslag Rechtspositie & cao 2021 bevat een overzicht van de werkzaamheden van de commissies van Onderwijsgeschillen op het gebied van de rechtspositie, functiewaardering en cao van werknemers in het onderwijs. Dit zijn bijvoorbeeld de Commissies van beroep, de Sectorale ontslagcommissie hbo en de Bezwarencommissies functiewaardering.
Naast een bespreking van de zaken bevat het verslag ook een voorwoord van commissievoorzitter Loe Sprengers, een reflectie van coördinerend secretaris rechtspositie, Roswitha de Bekker, en een interview met Corry H. Kemp-Randewijk, die na 25 jaar afscheid neemt van Onderwijsgeschillen.
Het jaarverslag is nu digitaal beschikbaar en kunt u hieronder downloaden.

Commissies van beroep

Het aantal ingediende zaken bij de Commissies van beroep is al jaren vrijwel gelijk. Net als in voorgaande jaren zijn veel beroepen ook weer ingetrokken. In veel gevallen is het partijen, al dan niet met behulp van een mediator, toch nog gelukt om tot en oplossing te komen. In 19 zaken deden de Commissies een uitspraak. Ook dit jaar gingen de meeste uitspraken over schorsing als ordemaatregel.

Sectorale ontslagcommissie hbo

Deze Commissie verleent in plaats van UWV voorafgaande toestemming voor een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen in het hbo. In 2021 deed deze Commissie 4 uitspraken. In 3 zaken is de toestemming verleend, in een zaak is het verzoek afgewezen.

Landelijke bezwarencommissie functiewaardering po, vo en mbo

Het aantal uitspraken van deze Commissie laat in 2021 een opvallende stijging zien in het primair onderwijs. Deze stijging is het gevolg van een afspraak in de cao po 2019-2020, die de werkgever de verplichting oplegde om de functiebeschrijvingen voor het onderwijsondersteunend personeel (oop) en de directie te herzien en te herwaarderen. In 2021 deed de Commissie uitspraak in 20 zaken over de functiewaardering in het primair onderwijs. In 9 gevallen betrof het een directiefunctie, in 11 gevallen ging het om een oop-functie.

Downloaden

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.