Actueel voor klachten

foto bij werving leden klachten en bezwarencommissie

Vanaf 1 augustus heeft Onderwijsgeschillen een nieuwe Commissie: de Klachten- en bezwarencommissie mbo en ho. Voor deze Commissie zijn we op zoek naar leden. 

wo 15 juni 2022

In deze nieuwsbrief een overzicht van de uitspraken en de adviezen over passend onderwijs, klachten, beroep, functiewaardering en medezeggenschap die in de afgelopen maand zijn gepubliceerd.

wo 8 juni 2022
omslag jaarverslag klachten 2021

In 2021 ontving de LKC 242 klachten. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2020. De Commissie bracht in 98 klachten een schriftelijk advies uit.

wo 18 mei 2022
Foto bij artikel over advies LKC over onderwijskundige ondersteuning aan leerling

Op 12 april 2022 bracht de LKC een advies uit over de onderwijskundige ondersteuning van een leerling. De leerling krijgt individuele begeleiding buiten de klas. De ouders zijn het daar niet mee eens en dienen een klacht in bij de Commissie.

ma 9 mei 2022
Foto bij artikel over rechtsbescherming in het mbo

Op 4 april 2022 is de wet gepubliceerd die de rechtspositie en de rechtsbescherming van studenten in het mbo verbetert. De wet treedt in werking per 1 augustus 2023. 

ma 4 april 2022
Foto bij artikel over pesten

Van 27 september t/m 1 oktober 2021 is de Landelijke Week tegen Pesten. Wat is er geregeld over pesten in het onderwijs en waar kunnen ouders terecht met klachten over pesten?

ma 27 september 2021
Infographic procedure Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

De procedure bij de LKC van Onderwijsgeschillen is nu in beeld gebracht. Wij willen daarmee bijdragen aan een goede informatievoorziening voor ouders, leerlingen en medewerkers van scholen over de omgang met klachten.

wo 30 juni 2021
Afbeelding bij artikel over uniforme modelklachtenregeling

In mei 2021 is een nieuwe uniforme modelklachtenregeling gepubliceerd. Daarnaast heeft Onderwijsgeschillen in januari 2021 de voorbeeldtekst voor de klachtenregeling in de schoolgids herzien. Beide documenten zijn nu beschikbaar in word-versie en pdf-vorm en vrij te gebruiken.

wo 19 mei 2021
Foto bij artikel over informatieverstrekking aan gescheiden ouders

De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) heeft op 24 februari 2021 een advies uitgebracht in een klacht van een gescheiden ouder over informatieverstrekking door de school over zijn dochter.

wo 24 maart 2021

Hoe bakent de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) af welke klachten zij in behandeling neemt? Martin Ettema, secretaris bij Onderwijsgeschillen, schreef hierover een informatief artikel

ma 22 maart 2021

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.