Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs: ouderraad is geen formele gesprekspartner bij beleidszaken

De Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs bracht op 25 januari 2021 een advies uit over een klacht van een ouderraad van een school. De ouderraad klaagt erover dat de directeur zonder overleg met de ouderraad het ouderbeleid wil aanpassen. De raad vindt ook dat de directeur niet goed met de ouderraad communiceert. De Klachtencommissie verklaart de klacht ongegrond.

Wat was de situatie?

De directeur van de school wil het ouderbeleid wijzigen. Die wijziging houdt in dat de leerkrachten zonder overleg met de ouderraad de klassenouders mogen uitkiezen. Dit was altijd een taak van de ouderraad. De leden van de ouderraad werden als klassenouders over de klassen verdeeld. De ouderraad is het niet eens met de wijziging van het beleid en vindt dat zij informeel mag meedenken en praten over het beleid.

Beoordeling door de Commissie

De positie en de taken van een ouderraad zijn niet wettelijk vastgesteld. De invulling van de taken is afhankelijk van de afspraken die er met de school en de medezeggenschapsraad (MR) zijn gemaakt. De taken en bevoegdheden van de MR zijn expliciet vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (Wms). De MR deelt op een aantal terreinen de zeggenschap met het schoolbestuur en geldt ten aanzien van deze onderwerpen als de formele gesprekspartner van het bestuur. De ouderraad heeft in beginsel een praktisch ondersteunende rol.
In dit geval ziet de ouderraad een bredere taak voor zichzelf weggelegd, waaronder het fungeren als gesprekspartner over beleidskwesties. De directeur en het schoolbestuur delen deze taakopvatting niet. De Klachtencommissie geeft de directeur en het schoolbestuur hierin gelijk. Ook oordeelt de Commissie dat de directeur niet onzorgvuldig heeft gecommuniceerd met de ouderraad.

Downloaden

Advies Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs van 25 januari 2021 (109061)

 

* De foto boven dit aritkel heeft geen betrekking op deze zaak.

 

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.