Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC): een gescheiden ouder zonder gezag heeft geen recht op toegang tot de communicatie-app van de school

De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) heeft op 24 februari 2021 een advies uitgebracht in een klacht van een gescheiden ouder over informatieverstrekking door de school over zijn dochter.

Wat was de situatie?

De vader is gescheiden en heeft sinds een aantal jaar geen ouderlijk gezag meer over zijn dochter. Zijn ex-partner stuurt hem geen informatie over hun dochter. Daarom verzoekt de vader de school hem te informeren. Hij wil ook toegang tot de applicatie Parro, een communicatietool voor de school en ouders. Daarin worden berichten over de gang van zaken in de klas opgenomen en wordt af en toe een foto geplaatst. De vader wil zoveel mogelijk informatie over zijn dochter ontvangen en geeft aan dat foto’s en berichtjes veel zeggen over hoe zijn dochter het doet in de klas. Ook zou hij aan de hand van de foto’s de sociaal-emotionele ontwikkeling van zijn dochter goed kunnen zien. De school vindt de applicatie niet geschikt om informatie over de leerling te delen, omdat het uitsluitend gebruikt wordt om ouders te informeren over de dagelijkse gang van zaken en zich niet richt op individuele leerlingen. De school brengt de vader op een andere manier op de hoogte van belangrijke informatie over zijn dochter. 

Beoordeling door de Commissie

Artikel 1:377c Burgerlijk Wetboek (BW) bepaalt dat een school verplicht is een ouder die niet het ouderlijk gezag heeft, als hij of zij daarom vraagt, van beroepshalve beschikbare informatie te voorzien over belangrijke feiten en omstandigheden die het kind of de verzorging en opvoeding van het kind betreffen.
De Commissie overweegt dat de school voldoet aan deze wettelijke informatieverplichting. De school houdt de vader op de hoogte van de vorderingen van zijn dochter en haar sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook nodigt de school de vader uit voor diverse gesprekken, zoals rapport-, voortgangs- en 10-minutengesprekken.
Hoewel de Commissie begrip heeft voor de wens van de vader om zoveel mogelijk informatie van de school over zijn dochter te krijgen, volgt uit een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden* dat foto’s niet worden aangemerkt als informatie over belangrijke feiten en omstandigheden die het kind of de verzorging en opvoeding van het kind betreffen. Omdat Parro bedoeld is voor de uitwisseling van alledaagse zaken en foto’s, en het recht op informatie op grond van artikel 1:377c BW zich niet zo ver uitstrekt, heeft de vader geen recht op toegang tot Parro. Dat de informatie voor de vader belangrijk is, maakt dat niet anders. Daarom is de klacht ongegrond.

Downloaden

  • Advies Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) van 24 februari 2021 (109520)

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de themapagina Informatieverstrekking aan gescheiden ouders
 

* Uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23 mei 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:4472

** De foto boven dit artikel heeft geen betrekking op deze zaak.

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.