Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC): roc hoeft geen ander leerwerkbedrijf te zoeken voor student die tijdens zijn proeftijd is ontslagen

De Landelijke Klachtencommissie (LKC) bracht op 20 oktober 2021 een advies uit over een tweedejaars roc-student die tijdens zijn proeftijd het leerwerkbedrijf moest verlaten.

Wat was de situatie?

Het leerwerkbedrijf beëindigde de leer-arbeidsovereenkomst omdat het bedrijf hem ongeschikt vond voor het beroep van verpleegkundige. De student meende dat het roc had moeten achterhalen waarom hij dit etiket had meegekregen. Verder stelde de student dat het roc voor hem een ander leerwerkbedrijf had moeten regelen.

Beoordeling door de Commissie

Als het leerwerkbedrijf tijdens de proeftijd de leer-arbeidsovereenkomst met de student opzegt, kan niet van het roc worden verlangd dat deze een ander leerwerkbedrijf beschikbaar heeft. Het is namelijk niet het roc, maar het leerwerkbedrijf dat bepaalt, op basis van een sollicitatie van de student, of met de student een leer-arbeidsovereenkomst wordt aangegaan. Het leerwerkbedrijf is de werkgever van de student en bepaalt bij welk roc deze een opleiding gaat volgen.
In dit geval heeft het roc de student direct aangeboden dat hij de studie kon vervolgen. Er waren daarvoor twee mogelijkheden. Hij kon solliciteren bij twee andere verpleeginstellingen of hij kon overstappen naar een andere opleiding bij het roc. Van deze mogelijkheden heeft de student om persoonlijke redenen geen gebruik gemaakt. Dat kan hij het roc niet verwijten.
Het leerbedrijf wilde het roc niet meedelen waarom het de student ongeschikt vond, omdat het een beëindiging tijdens de proeftijd betrof. Hierover hebben partijen slechts minimale informatie gegeven aan de Commissie. Dit heeft de Commissie belemmerd in haar oordeelsvorming op dit onderdeel van de klacht.

Downloaden