Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC): school moet afstandsonderwijs tijdens coronacrisis afstemmen op ondersteuningsbehoefte leerling

De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) heeft op 10 februari 2021 een advies uitgebracht in een klacht over het lesaanbod van een school in de coronaperiode. De kinderen van een moeder met een kwetsbare gezondheid kunnen niet naar school vanwege het risico op coronabesmetting. De moeder is niet tevreden over het afstandsonderwijs door de school en dient daarover een klacht in bij de Commissie. De Commissie verklaart de klacht voor een deel gegrond en voor een deel ongegrond.

Wat is de situatie?

De school geeft geen online onderwijs aan de kinderen, omdat dit pedagogisch en didactisch niet haalbaar is. Het lukt een leerkracht niet om de aandacht gelijktijdig te verdelen tussen fysiek onderwijs en online onderwijs. De school heeft wel andere aanpassingen gedaan om afstandsonderwijs te geven. Maar de moeder wil dat haar kinderen online les krijgen en zo betrokken kunnen blijven bij de les en hun klasgenoten. Ook moet de school volgens de moeder meer instructie en contactmomenten regelen voor haar kinderen.

Beoordeling door de Commissie

De Commissie overweegt dat een school vanwege haar vrijheid van inrichting zelf kan bepalen hoe zij het onderwijs vormgeeft. Dat geldt ook voor de invulling van het thuisonderwijs. Een school is niet verplicht om online les te geven. De school heeft een alternatief lesaanbod gegeven aan de kinderen tijdens de coronaperiode. Daarbij is gewerkt met een weektaak en er waren contactmomenten buiten lestijd. In zoverre is de klacht ongegrond.

De school moet wel de onderwijskwaliteit waarborgen. In dit geval heeft de school het thuisonderwijs onvoldoende afgestemd op de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Een van de kinderen kreeg voor de coronacrisis extra begeleiding op de school. De school had die begeleiding moeten voortzetten, temeer omdat de kinderen langdurig afstandsonderwijs hebben gekregen. Dit onderdeel van de klacht is daarom gegrond.

Downloaden

  • Advies Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) van 10 februari 2021 (109372)

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.