Landelijke Week Tegen Pesten en klachten over pesten op school

De Landelijke Week Tegen Pesten is dit jaar van 27 september t/m 1 oktober 2021. Het thema is ‘Buitengesloten? Uitgesloten!’. Buitensluiten is een ernstige vorm van pestgedrag. 

De Week Tegen Pesten wordt net als in andere jaren georganiseerd door Stichting School & Veiligheid. Op de website weektegenpesten.com staan informatie, suggesties en lesmateriaal, waarmee leerkrachten met de klas aan de slag kunnen gaan om pesten tegen te gaan.

Waar kunnen ouders terecht met klachten over pesten?

Als ouders vinden dat hun kind gepest wordt, kunnen zij dit het beste eerst op school aankaarten. De school moet zorgen voor sociale veiligheid op school en beleid ontwikkelen om pesten tegen te gaan. Als het toch tot pesten komt, kunnen ouders dit melden aan het aanspreekpunt voor pesten binnen de school.
Zijn zij niet tevreden over de aanpak van de school, dan kunnen zij een klacht indienen bij de klachtencommissie van de school. Welke klachtencommissie dat is staat in de schoolgids of op de website van de school. ​Veel scholen zijn aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) van Onderwijsgeschillen.

Klachten over pesten bij de Klachtencommissie (LKC)

De LKC behandelt met enige regelmaat klachten over pesten. De klacht gaat meestal over dat de school onvoldoende maatregelen neemt om het pesten te stoppen. Bij een klacht over pesten beoordeelt de LKC de concreet voorgelegde situatie. De LKC beoordeelt eerst de situatie zelf. Is er sprake van pesten? En is de school op de hoogte van het pesten? Daarna kijkt de LKC naar wat de school heeft gedaan om het pesten te stoppen. Heeft de school voldoende actief opgetreden? Daarnaast beoordeelt de LKC ook of de situatie op de school in het algemeen veilig is te noemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vraag of de school beleid heeft op het gebied van veiligheid. Onderdeel van dat beleid is het hebben van een pestprotocol. De LKC beoordeelt of het pestprotocol in het concrete geval ook juist is toegepast.

De LKC heeft dit jaar tot nu toe acht klachten over pesten behandeld.

Belangrijke lijnen in de adviezen van de LKC

Enkele belangrijke lijnen in de adviezen van de LKC zijn:

  • Om te spreken van pesten moet er sprake zijn van structureel, moedwillig pestgedrag, gericht tegen de leerling.
  • De school heeft een inspanningsverplichting om pesten te voorkomen. Dit betekent niet dat als er ondanks het anti-pestbeleid toch sprake is van pesten, de school tekortgeschoten is in het bieden van veiligheid. Daarvan is pas sprake als de school verwijtbaar heeft gehandeld door verkeerd of in zijn geheel niet op te treden tegen het pesten.
  • Als de school een pestprotocol heeft dan moet zij deze op een consequente en gestructureerde manier toepassen.
  • De school moet betrokken ouders informeren over de maatregelen die de school treft tegen het pesten.

Op de themapagina Pesten op school vindt u meer informatie over wat er in de wet staat over de aanpak van pesten en over de adviezen van de LKC.

Meer informatie

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.