Levendige discussie over medezeggenschap in IKC’s op 31 maart 2017

Op 31 maart 2017 organiseerde het Expertisecentrum van Stichting Onderwijsgeschillen de tweede bijeenkomst over medezeggenschap in integrale kindcentra (IKC’s). De eerste bijeenkomst vond plaats op 18 maart 2016. Naar aanleiding van deze eerste bijeenkomst hebben mr. dr. F.H.J.G Brekelmans en mr. dr. J. Sperling, beiden experts op gebied van medezeggenschap en onderwijsrecht, de opdracht gekregen om advies uit te brengen over de mogelijke inrichting van de medezeggenschap in IKC’s.

Conceptadvies ‘Nader advies medezeggenschap in integrale kindcentra’

Op de bijeenkomst van 31 maart werd het advies van Brekelmans en Sperling, Nader advies medezeggenschap in integrale kindcentra’in conceptvorm gepresenteerd. In het conceptadvies analyseren de auteurs allereerst de verschillende wetgevingstrajecten die nu  binnen IKC’s gelden en formuleren zij een aantal criteria voor ‘behoorlijke medezeggenschap’ voor IKC’s. Vervolgens presenteren zij een aantal opties om bestaande knelpunten in de huidige medezeggenschapswetgeving weg te nemen. Na toetsing van de opties aan de criteria wordt het conceptadvies afgesloten met conclusies en aanbevelingen voor de korte en lange termijn.
 

mr. dr. J. Sperling en mr. dr. F.H.J.G Brekelmans

Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang

De bijeenkomst was actueel. Vorige week verscheen ook het in opdracht van de minister van SZW en de staatssecretaris van OCW uitgebrachte advies ‘Tijd om door te pakken in de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang’ van de taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang. Daarin wordt geadviseerd om binnen de toekomstige wetgeving voor het ontwikkel- en leercentrum voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar één nieuw medezeggenschapsregime te regelen.

Levendige discussie

Met de bijeenkomst werd een tweede stap gezet in de discussie over de toekomstige vormgeving en inhoud van de medezeggenschap in IKC’s. Het conceptadvies, de stellingen over de conclusies en aanbevelingen van Brekelmans en Sperling leverden een levendige en informatief rijke discussie op tussen deelnemers uit de wereld van de kinderopvang en het onderwijs.

Definitief advies

Op dit moment werken de auteurs, J. Sperling en F. Brekelmans, aan het definitieve advies ‘Nader advies medezeggenschap in integrale kindcentra’, waaraan het verslag van de discussiemiddag wordt toegevoegd. Dit advies wordt later gepubliceerd als uitgave in de reeks van publicaties van het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen.   
Al met al bieden het conceptadvies en de discussie op de bijeenkomst van 31 maart jl. nogal wat handvatten om de discussie over de medezeggenschap in IKC’s verder te brengen. Nader is te bezien welke bijdrage het Expertisecentrum daaraan kan leveren. De verslagen en het conceptadvies zijn beschikbaar. 

Downloaden