In memoriam – Dick Mentink

Prof.mr.dr. Derk Mentink – Dick Mentink – is op zondag 24 april 2022 overleden. Dick Mentink was van elementair belang voor stichting Onderwijsgeschillen: hij  was van 2008 tot 2021 bij onze organisatie betrokken en heeft deze mee opgebouwd tot wat het nu is.

Landelijke Commissie voor Geschillen WMS 

In 2008 is, na invoering van de Wet medezeggenschap op scholen, de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) opgericht. Op voordracht van de werknemers-, ouders- en leerlingorganisaties werd Dick Mentink benoemd als lid van deze Commissie. De uitspraken van de LCG WMS zijn richtinggevend voor bestuur en medezeggenschap in het basis- en voortgezet onderwijs. Dick Mentink was erop gespitst dat de uitspraken uitvoerbaar zouden zijn voor de praktijk van het onderwijs en tegelijk van een excellente juridische kwaliteit. Hij was zeer gedreven om met de Commissie en het ondersteunend secretariaat na goede uitwisseling van argumenten tot gezamenlijke hoogwaardige inzichten te komen. Tijd en aandacht voor reflectie was voor Dick de basis van kwaliteit.  

Expertisecentrum

Door de LCG WMS werd Dick Mentink kind aan huis bij Onderwijsgeschillen. Hij zag al vrij snel de kans voor de stichting om een kwalitatieve bijdrage te leveren aan wetgeving over geschillenbehandeling en rechtsbescherming in het onderwijs. Daarbij combineerde Dick zijn inhoudelijke expertise als prof. met zijn managerial ervaring bij de Erasmus Universiteit. En met een kenmerkende vasthoudendheid. Dick Mentink enthousiasmeerde en overtuigde anderen van zijn plannen door inhoudelijke kennis en een actiegerichte benadering. Het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen werd feit. In 2010 verscheen het eerste onderzoeksrapport: “Een geschil is geen ruzie”. 
Dick Mentink stelde de academische standaarden voor het onderzoek vanuit het Expertisecentrum: altijd onafhankelijk en methodologisch in de haak. Om de lat hoog te houden zocht hij graag de samenwerking met collega wetenschappers uit diverse disciplines. Het onderzoeksprogramma van het Expertisecentrum is telkens in lijn gebleken met belangrijke ontwikkelingen in het onderwijs. De onderzoeken die onder leiding van Dick Mentink zijn uitgevoerd zijn dan ook niet alleen van waarde voor de commissies van Onderwijsgeschillen. Ook de wetgever en beleidsmakers in het onderwijs betrokken met regelmaat onderzoeksresultaten van het Expertisecentrum in hun werk. 

Dick Mentink laat met het Expertisecentrum een werkwijze na die inmiddels in het DNA van Onderwijsgeschillen is opgenomen. Wij hadden gehoopt dat hij nog enige tijd en met genoegen hiervan had kunnen genieten. Voor ons is het een gemis, dat we dit niet meer gezamenlijk kunnen doen.  

Cécile de Vos
directeur-bestuurder Onderwijsgeschillen

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.