Nieuwe commissieleden Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Op 1 juni 2021 heeft de minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media 7 nieuwe leden benoemd voor de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO). De belangenorganisaties Balans, Ieder(in), Ouders & Onderwijs, PO-Raad en VO-raad hebben deze nieuwe leden gezamenlijk voorgedragen voor benoeming.

De GPO en Onderwijsgeschillen zijn verheugd over de versterking van de Commissie. Met de komst van de 2 nieuwe vicevoorzitters en 5 leden blijft de Commissie in staat om alle verzoeken goed en tijdig te kunnen blijven behandelen.

De nieuwe leden - even voorstellen: 

 • mevrouw mr. dr. C. (Carina) van Eck, vicevoorzitter.
  Carina van Eck is voormalig lid van het College voor de Rechten van de Mens. Zij is momenteel voorzitter Commissie Werkelijke Schade voor herstel gedupeerde ouders
  van de kinderopvangtoeslagaffaire en rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam.
 • mevrouw prof. dr. R. (Renée) van Schoonhoven, vicevoorzitter
  Renée van Schoonhoven is als hoogleraar onderwijsrecht (Vrije Universiteit). Zij is tevens werkzaam als zelfstandig onderzoeker vanuit Actis.
 • de heer H. (Hamid) Ait Oumghar, lid
  Hamid Ait Oumghar is schoolleider in het voortgezet onderwijs.
 • de heer S. (Stefan) Haak MSc, lid
  Stefan Haak is orthopedagoog-generalist met een onderwijsbevoegdheid. Hij combineert zijn dagelijkse werkzaamheden als regiebehandelaar in de basis- en specialistische geestelijke gezondheidszorg voor jeugd met die van gedragswetenschapper in het speciaal basisonderwijs.
 • mevrouw drs. F. (Floor) Kaspers, lid
  Floor Kaspers werkt als zelfstandig adviseur op het terrein van passend onderwijs en jeugdhulp. Ook is ze voorzitter van de stichting Zorgeloos naar school.
 • mevrouw G.J. (Gladys) Leeflang BSW, lid
  Gladys Leeflang is leerplicht ambtenaar in Amsterdam. Zij heeft een achtergrond in het onderwijs en HRM. 
 • mevrouw A.M.G (Ank) Wijnands, lid
  Ank Wijnands is kwartiermaker voor de Techschool Amsterdam.

 

mr. dr. Carina van Eck prof. dr. Renee van Schoonhoven
Hamid Ait Oumghar Stefan Haak, MSc
drs. Floor Kaspers Gladys Leeflang Ank Wijnands

Meer informatie

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.