Nieuwe themapagina over het Integraal Kindcentrum (IKC)

Steeds vaker werken basisscholen en kinderopvang samen in een IKC. Integrale Kindcentra zijn er in vele organisatievormen. In de meest vergaande vorm zijn onderwijs en opvang geïntegreerd. Daarbij is sprake van één organisatie, één team en één gebouw. Binnen zo'n IKC vinden kinderen van 0 tot 13 jaar onderdak. Er is één opvoedkundige en onderwijskundige visie. Op basis daarvan biedt het IKC één doorlopend programma aan.

Klachten en geschillen

Ondanks dat het IKC werkt als één organisatie met één team, blijven voor onderwijs en kinderopvang de eigen wettelijke kaders gelden. Elke 'tak' heeft zijn eigen wettelijke waarborgen, geschillenregelingen en -commissies. Dat kan de vraag oproepen waar een ouder of verzorger terecht kan met klachten of geschillen over bijvoorbeeld de kinderopvang, de school, de tussenschoolse of de buitenschoolse opvang.

Hierover gaat een nieuwe themapagina op deze website. De themapagina beschrijft in hoofdlijnen wat een IKC is en welke klacht- en geschilprocedures zich bij een IKC kunnen voordoen.

 

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.