Ondernemingskamer bevestigt de uitspraak LCG WMS in een instemmingsgeschil over de benoeming van een hoofdconciërge

Op 16 mei 2019 deed de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) uitspraak (108477) in een instemmingsgeschil tussen de PMR en het bevoegd gezag over de benoeming van een hoofdconciërge.
De LCG WMS oordeelde dat voor de benoeming van de hoofdconciërge niet de instemming van de PMR vereist was: het besluit betrof volgens de Commissie niet een wijziging van de samenstelling van de formatie, en ook niet van/of het bevorderings-, aanstellings- en ontslagbeleid.
Tegen deze uitspraak stelde de PMR beroep in bij de Ondernemingskamer.
De Ondernemingskamer deed op 23 oktober 2019 uitspraak en verwierp het beroep van de PMR.

Uitspraak LCG WMS

De PMR constateerde dat op de school een hoofdconciërge was benoemd, terwijl de PMR over de invoering van deze functie niet was geraadpleegd door het bevoegd gezag. De PMR riep de nietigheid van het besluit in en diende een instemmingsgeschil bij de Commissie in.
De Commissie wees het verzoek van de PMR in het instemmingsgeschil af. De benoeming tot hoofdconciërge was een individuele benoemingsbeslissing die het gevolg was van een andere invulling van de functie. De benoeming betrof bovendien een medewerker die alreeds in dienst was en had niet of nauwelijks invloed op de samenstelling van de formatie en het budget van de organisatie. Daarom oordeelde de Commissie dat geen sprake was van een besluit dat het bevoegd gezag ter instemming aan de PMR had moeten voorleggen.

Oordeel Ondernemingskamer

De Ondernemingskamer bevestigde het oordeel van de Commissie. Ook de Ondernemingskamer oordeelt dat de benoeming geen beleidsmatig maar een individueel karakter had, waarvoor de PMR geen instemmingsbevoegdheid had. De benoeming van de hoofdconciërge was slechts het formaliseren van een bestaande situatie. Er was dus geen sprake van wijziging van het bevorderings-, aanstellings- en ontslagbeleid.
Verder oordeelde de Ondernemingskamer dat de inhoud en het takenpakket van de hoofdconciërge niet gewijzigd was. Ook het aantal (hoofd)conciërges was gelijk gebleven. Daarom was er ook geen sprake van een wijziging van de samenstelling van de formatie.  

Downloaden

Meer uitspraken Ondernemingskamer

Ga naar uitspraken Ondernemingskamer voor alle uitspraken van de Ondernemingskamer over de WMS 

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.