Ondernemingskamer bevestigt uitspraak geschillencommissie WMS in instemmingsgeschil over duurzame samenwerking en sluiten dienstverleningscontract

De Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) deed op 19 december 2019 uitspraak in een instemmingsgeschil over voorgenomen besluiten van het bevoegd gezag tot het aangaan van een duurzame samenwerking middels toetreding tot de Raad van Inbesteders, met gelijktijdig sluiten van een dienstverleningscontract (108929). Doel van deze besluiten was deelname aan een glasvezelnetwerk. De GMR verleende geen instemming aan de voorgenomen besluiten. Het bevoegde gezag legde daarop een instemmingsgeschil voor aan de LCG WMS. De Commissie verleende het bevoegd gezag toestemming om de besluiten toch te nemen.
Tegen deze uitspraak van de LCG WMS stelde de GMR beroep in bij de Ondernemingskamer. De Ondernemingskamer deed op 13 augustus 2020 uitspraak en bevestigde de uitspraak van de LCG WMS.  

Oordeel Ondernemingskamer

De Ondernemingskamer is net als de Commissie van oordeel dat het risico op een prijsstijging tijdens de looptijd van het contract niet reëel is omdat het bevoegd gezag voldoende mogelijkheden heeft om op de prijsstelling invloed uit te oefenen. Het bevoegd gezag heeft verder voldoende informatie aan de GMR verschaft en steeds gemotiveerd inzicht in zijn overwegingen gegeven. Het opstellen van een programma van eisen is niet altijd noodzakelijk en het bevoegd gezag heeft met een globale prijsvergelijking en inschakeling van een adviesbureau juist gehandeld. Ook de keuze voor de inbestedingsconstructie en voor een lange duur van het contract zijn verdedigbaar volgens de Ondernemingskamer.

Downloaden​

  • Beschikking Ondernemingskamer d.d. 13 augustus 2020, gepubliceerd op rechtspraak.nl (ECLI:NL:GHAMS:2020:2466)
  • Uitspraak LCG WMS d.d. 19 december 2019 (108929)

Meer uitspraken Ondernemingskamer

Ga naar uitspraken Ondernemingskamer voor alle uitspraken van de Ondernemingskamer over de Wms.

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.