Ondernemingskamer bevestigt uitspraak LCG WMS over de wijziging van een duurzame samenwerking tussen de school en andere scholen van het bevoegd gezag

Op 30 mei 2018 deed de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) uitspraak (107952) in een adviesgeschil over het besluit van een bevoegd gezag tot wijziging van zijn beleid over de duurzame samenwerking tussen de school en andere scholen van het bevoegd gezag. Tegen deze uitspraak stelde het bevoegd gezag beroep in bij de Ondernemingskamer. De Ondernemingskamer deed op 10 januari 2019 uitspraak: de Ondernemingskamer verwerpt het beroep van het bevoegd gezag.

Uitspraak LCG WMS

In 2013 is de Stichting die de school in stand hield, toegetreden tot een stichting waar meer onderwijsstichtingen toe behoren. Bij deze toetreding werd onder meer afgesproken dat de toetredende school haar zelfstandigheid zou behouden. Het College van Bestuur van beide stichtingen vormt een personele unie.
In september 2017 deelde de directeur van de school de MR mee dat hij van het bevoegd gezag de opdracht had gekregen de MR mee te nemen in een aantal in gang gezette ontwikkelingen. Een van deze ontwikkelingen was dat de school verdergaand integreert en voortaan volledig mee dient te doen binnen de stichting.
De MR meende dat sprake was van een besluit tot wijziging van de duurzame samenwerking van de school met de Stichting en diende een adviesgeschil in bij de Commissie, waarbij hij negatief adviseerde over het besluit​
De Commissie stelde de MR in het gelijk. Volgens de Commissie is de integratieopdracht aan de directeur een wijziging van het beleid ten aanzien van de duurzame samenwerking tussen de school en de overkoepelende Stichting. Daarom had het bevoegd gezag voorafgaand aan het verstrekken van de opdracht, overleg moeten voeren met de MR. Dat is niet gebeurd.
De Commissie legde het bevoegd gezag conform het verzoek van de MR de verplichting op om geen handelingen te verrichten ter uitvoering van de integratieopdracht.

Oordeel Ondernemingskamer                                                          

De Ondernemingskamer bevestigde op 10 januari 2019 de uitspraak van de LCG WMS.
Afgesproken was dat de school een zogeheten ‘status aparte’ zou houden en dit is door de jaren heen vormgegeven. De Ondernemingskamer is met de Commissie van oordeel dat uit de integratieopdracht blijkt dat deze wijze van samenwerking niet zou worden voortgezet. De opdracht aan de directeur was geen vrijblijvende opdracht, zeker gezien het feit dat de begroting van de Stichting voorziet in een forse stijging van de afdracht van de school aan de Stichting. Volgens de Ondernemingskamer heeft de Commissie terecht geconcludeerd dat al een besluit was genomen tot verdergaande integratie. Dit besluit is een belangrijke wijziging van het beleid in de duurzame samenwerking met een andere instelling. Dit betekent dat de Stichting de MR vooraf in de gelegenheid had moeten stellen daarover advies uit te brengen. Dit heeft zij ten onrechte niet gedaan.

Downloaden

Meer uitspraken Ondernemingskamer 

 

 

 

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.