Onderwijsgeschillen zoekt een senior HR-adviseur voor een opdracht in de eerste helft van 2020

Onderwijsgeschillen heeft behoefte aan een senior HR-adviseur die in de eerste helft van 2020 de volgende opdracht kan uitvoeren als zelfstandige of op detacheringsbasis.

  • ons arbeidsvoorwaardenreglement herzien;
  • vorm geven aan ons personeelsbeleid en
  • ons te ondersteunen bij twee wervings- en selectieprocedures.

Kennis van arbeidsvoorwaarden en van fiscale regelgeving is daarom een vereiste.

Onderwijsgeschillen biedt inhoudelijke en procedurele ondersteuning aan geschillencommissies in het onderwijs. We werken met een klein betrokken team (21 medewerkers) met hart voor onderwijs.

Onderwijsgeschillen wil graag een aantrekkelijke werkgever zijn. Ons arbeidsvoorwaardenreglement willen we actualiseren en ons personeelsbeleid nader vormgeven. Zowel arbeidsvoorwaarden als personeelsbeleid moet passen bij de omvang van de organisatie. Het arbeidsvoorwaardenbeleid moet aansluiten bij hetgeen op dit moment gebruikelijk is. Daarnaast willen we gebruik maken van de mogelijkheden in fiscale regelgeving, zoals optimaal benutten van de ruimte die de werkkostenregeling biedt.

Praktische en zakelijke kant van deze opdracht en reageren 

Wij zoeken een senior HR-adviseur die deze opdracht kan uitvoeren als zelfstandige of op detacheringsbasis. Op basis van deze opdracht en mondelinge toelichting wordt aan belangstellenden voor deze opdracht verwacht dat zij binnen twee weken (uiterlijk 23 maart) offerte uitbrengen onder aangeven van de aanpak, planning, voorwaarden en het C.V. van de belangstellende. 

Opdrachtgever is de Stichting Onderwijsgeschillen, contactpersoon is adjunct-directeur Ellen van der Ende. Contactgegevens: e.van.der.ende@onderwijsgeschillen.nl, 030 - 2809590 of 06 - 28029527

Downloaden: