Onderwijsgeschillen zoekt lid Raad van Toezicht

Stichting Onderwijsgeschillen heeft als missie om:  

  • het huis voor onafhankelijke deskundige geschillenbehandeling te zijn voor het gehele onderwijs, en
  • te fungeren als expertisecentrum voor geschilbeslechting in het onderwijs

Onderwijsgeschillen is dienstverlenend aan de gehele onderwijsgemeenschap in Nederland en werkt daarvoor samen met onderwijsorganisaties en overheid.

De governance van stichting Onderwijsgeschillen gaat uit van een integraal verantwoordelijk directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht.

Vacature Raad van Toezicht

Vanwege het reglementair vastgelegde einde van de benoemingstermijn van de voorzitter van de Raad van Toezicht in 2022, ontstaat er een vacature voor:

  • een lid Raad van Toezicht: jeugd, onderwijs & samenleving

Meer informatie

Onderwijsgeschillen wordt bij de werving voor deze vacature ondersteund door Wesselo & Partners. Meer informatie over de vacature en de wijze van solliciteren vindt u op de website van Wesselo & Partners

Downloaden