Onderwijsgeschillen zoekt voorzitter voor de Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering

  

Onderwijsgeschillen zoekt een voorzitter voor de Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO 

Over Onderwijsgeschillen

Onderwijsgeschillen organiseert professionele geschillenbehandeling voor het onderwijs. We houden hiervoor onafhankelijke commissies in stand. Deze commissies behandelen op verzoek van de rechtzoekende medewerker, student, ouder of medezeggenschapsraad de diverse klachten, beroepen, bezwaren en verzoeken die kunnen ontstaan in het onderwijs. 

Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO

Voor de sectoren primair en voortgezet onderwijs en het mbo heeft Onderwijsgeschillen één Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering. Om een geschil te kunnen voorleggen aan de Commissie moet de school of instelling zijn aangesloten bij de Commissie. Die verplichting is geregeld in de diverse onderwijs cao’s. Bij deze Commissie zijn ruim 3150 scholen (po en vo) aangesloten en 50 mbo instellingen. 

Vacature voorzitter Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering

Vanwege het reglementair vastgelegde einde van de benoemingstermijn ontstaat er een vacature voor een voorzitter.  

Meer informatie

Onderwijsgeschillen wordt bij de werving voor deze vacature ondersteund door Bestman Bestuur & Management. Meer informatie over de vacature en de wijze van solliciteren vindt u op de website van Bestman Bestuur & Managment