Onderzoekagenda Expertisecentrum 1e helft 2021

Het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen heeft een onderzoekagenda gericht op evaluatie van onderwijswetgeving en de kwaliteit van geschilbehandeling in het onderwijs. 

In de lente van 2021 verwacht het Expertisecentrum de volgende onderzoeksresultaten te kunnen delen: 

  • Thuiszitters, een analyse op basis van de uitspraken van de Geschillencommissie passend onderwijs.
    Het Kohnstamm Instituut voert dit onderzoek uit in opdracht van De Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) in samenwerking met Onderwijsgeschillen. Het Expertisecentrum is vertegenwoordigd in de begeleidingscommissie van de onderzoekers.  
  • De praktijk van bestuur en medezeggenschap van scholen: beschouwing van de Wms en de WOR.
    Pieter Huisman (EUR), Loe Sprengers (EUR) en Frans Brekelmans (voorheen AOb en VU) doen onderzoek naar de begrippen ‘school’ en ‘bevoegd gezag’, in vervolg op het advies  ‘Medezeggenschap bij holdings in het Onderwijs’. De resultaten van dit onderzoek worden  getoetst bij een expertgroep. Het Expertisecentrum hoopt de resultaten daarna breed te kunnen delen tijdens een symposium voor professionals uit de praktijk van het onderwijsrecht en onderwijsbeleid. 
  • Rechtsbescherming bij toelating, schorsing en verwijdering in het primair en voortgezet onderwijs.
    De eerste vraag in dit onderzoek is: hoe is de rechtsbescherming van aan de rechtspraak voorafgaande onafhankelijke geschillenbeslechting thans geregeld en welke knelpunten zijn daarbij aanwezig? Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Jochem Streefkerk (EUR) en Stijn Voskamp (UL) en wordt medio 2021 vervolgd met de vraag naar hoe rechtsbescherming in de toekomst kan worden geüniformeerd. 

Vanuit het Expertisecentrum wordt het onafhankelijke academisch onderzoek begeleid door Paul Zoontjens en Ewoud Roede. 

Meer informatie over het Expertisecentrum: 

 

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.