Onderzoeksrapport naar het klachtenstelsel in het po en vo

Het eindrapport “Klachtenstelsel po en vo, Nader onderzoek 2022” is verschenen. Dit onderzoek is uitgevoerd door Regioplan in opdracht van OCW en onlangs door Minister Wiersma aan de Tweede Kamer verzonden als bijlage bij de brief “Ontwikkelingen meldpunt sociale veiligheid”.

Heldere route en bekwame vertrouwenspersonen

Stichting Onderwijsgeschillen heeft er waardering voor dat het onderzoek het hele traject van klachtbehandeling – van vertrouwenspersoon binnen de school tot landelijke Commissie – inzichtelijk maakt en de aandachtspunten daarin bloot legt. Wij steunen de door de onderzoekers aanbevolen professionalisering van de vertrouwenspersonen en het streven naar één heldere route voor ouders en medewerkers als zij een klacht hebben.  

Klagen heeft wel zin!

Het rapport geeft aan dat slechts in 5% van de zaken de ouder gelijk krijgt. De inhoudelijke adviezen van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) wijzen echter anders uit. In de afgelopen jaren is in 35 tot 40% van de adviezen de ouder (deels) in het gelijk gesteld. Doordat in één zaak vaak meerdere klachten naar voren worden gebracht, adviseert de LKC per klacht of deze al dan niet gegrond is en leidt dit tot een gedeeltelijk gegrond advies. Een klacht bij de LKC is dus zeker niet bij voorbaat kansloos!

Meer weten?

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.