Pilot geslaagd! Samenwerking VOS/ABB en Expertisecentrum van Stichting Onderwijsgeschillen krijgt vervolg

De afgelopen jaren is de rol van medezeggenschap in het onderwijs steeds groter geworden. De wetgever heeft de medezeggenschapsorganen verreikende instemmings- en adviesbevoegdheden toegekend als het gaat om het meepraten en meebeslissen over het te voeren bestuursbeleid. En het einde van de versterking van medezeggenschap is nog niet in zicht. Dat is ook de reden dat VOS/ABB en het Expertisecentrum van Stichting Onderwijsgeschillen een samenwerking aangaan om de kennis van bestuurders en toezichthouders over medezeggenschap in het onderwijs actueel te houden. 

Achtergrond​

Dit besluit is genomen na een succesvolle pilot met de regionale Governance-bijeenkomsten van VOS/ABB begin dit jaar. In deze bijeenkomsten hebben mr. Hilde Mertens (directeur/bestuurder van de Stichting Onderwijsgeschillen) en prof. mr. Dick Mentink (voormalig lid van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) hun kennis en ervaring op het gebied van zeggenschap en medezeggenschap in het teken van goed bestuur met de aanwezige bestuurders en toezichthouders gedeeld. 

Bij de opzet van de pilot stonden twee vragen centraal: 

  • over welke basiskennis moet de bestuurder en toezichthouder van de Wet medezeggenschap scholen beschikken? en
  • welke lessen zijn uit aansprekende uitspraken van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS te trekken? 

De samenwerking houdt in dat VOS/ABB en Stichting Onderwijsgeschillen één keer in de 1½ jaar een bijeenkomst organiseren voor bestuurders en toezichthouders van VOS/ABB. De eerstvolgende bijeenkomsten staan gepland voor september/oktober 2020. Over de exacte data wordt u te zijner tijd geïnformeerd via de Nieuwsbrief, website en/of een persoonlijke uitnodiging van VOS/ABB.

Voor meer informatie: