Presentatie onderzoek naar medezeggenschap (v)mbo d.d. 4 oktober 2019

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) is één van de meest interessante delen van ons onderwijsbestel. Vooral omdat in het mbo veel zaken weer net iets anders geregeld zijn dan in het funderend of hoger onderwijs.

De beleidslijn van het huidige kabinet is dat mbo-instellingen en vmbo-scholen meer en intensiever met elkaar moeten gaan samenwerken. Er zijn daartoe al legio mogelijkheden, maar enkele zijn nog experimenteel. Een recent voorstel houdt in dat die experimenten worden omgezet in doorlopende en geïntegreerde leerroutes. De voorwaarde is dat er een samenwerkingsovereenkomst tussen de mbo-instelling en de vmbo-school wordt gemaakt.
De huidige wetgeving geeft weinig tot geen houvast aan schoolbesturen en medezeggenschapsorganen bij sectoroverstijgende samenwerking vmbo-mbo. Het recente wetsvoorstel doet dat echter ook niet. 

Onderzoek 

Reden voor het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen om begin 2019 aan prof. dr. Renée van Schoonhoven (Vrije Universiteit Amsterdam) de opdracht te geven voor een onderzoek. Daarin staat de vraag centraal hoe anno 2019 de medezeggenschap in het mbo is geregeld en functioneert, wat de voorschriften zijn bij de vormgeving van medezeggenschap bij samenwerking vmbo-mbo en hoe daar in de praktijk van nu mee wordt omgegaan. 

Presentatie onderzoeksresultaten 

Op 4 oktober 2019 organiseert het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen een symposium over de onderzoeksresultaten.  Wij nodigen u graag uit om dit symposium bij te wonen, waarbij u t.z.t. het onderzoeksrapport zult ontvangen.  

  • Datum: vrijdag 4 oktober 2019, 13.00 – 16.30 uur met aansluitend een drankje 
  • Locatie: Green Village, Blokhoeve 7, 3438 LC Nieuwegein

Het definitieve programma volgt nog, maar om een indicatie te krijgen van de te verwachten belangstellenden stellen wij uw reactie zeer op prijs. Daarom verzoeken we u uw komst nu alvast te melden aan Lilian Schouten 
Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. 

Downloaden

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.