Presentatie: Taal van de gespecialiseerde mediator. Voorbeelden en interventies voor specifieke aandachtsgebieden

Twee van onze mediators waren 9 mei jl. bij boekhandel Scheltema in Amsterdam aanwezig bij de presentatie van het boek Taal van de gespecialiseerde mediator van Eva Schutte en Monique van de Griendt, aan welk boek zij een bijdrage hebben geleverd. 

Bijdrage aan publicatie en mediation bij Onderwijsgeschillen 

Roswitha de Bekker en Jeroen van Velzen hebben voor de publicatie een aantal voorbeeldvragen en interventies op het terrein van onderwijs aangeleverd.
Geschillen in het onderwijs kunnen zich op tal van gebieden voordoen. Tussen ouders en school bijvoorbeeld, maar ook op het gebied van arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht.

Meer weten over de mogelijkheid van mediation bij Onderwijsgeschillen 

Publicatie bestellen Taal van de gespecialiseerde mediator.