Procedure Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) in beeld!

De procedure bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) van Onderwijsgeschillen is nu in beeld gebracht. Wij willen daarmee bijdragen aan een goede informatievoorziening voor ouders, leerlingen en medewerkers van scholen over de omgang met klachten.

Infographic waarin de procedure bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) in beeld is gebracht

Opnemen in de schoolgids

De infographics zijn vrij te gebruiken door bij de LKC aangesloten scholen, bijvoorbeeld in de schoolgids of op de website van de school. Zij zijn beschikbaar in:

Voorbeeldtekst klachtenregeling

Scholen die zijn aangesloten bij de LKC van Onderwijsgeschillen kunnen in de schoolgids ook gebruik maken van een voorbeeldtekst (WORD) over de klachtenregeling. Deze voorbeeldtekst is verduidelijkt en geactualiseerd in januari 2021 door Onderwijsgeschillen.

Uniforme modelklachtenregeling

Daarnaast is een uniforme modelklachtenregeling (WORD) vrij beschikbaar. De modelklachtenregeling is een handreiking aan alle scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. De handreiking is een gezamenlijk product van AOb, AVS, CNV, GCBO, LAKS, Onderwijsgeschillen, Ouders en Onderwijs, PO-Raad en VO-raad en gepubliceerd in mei 2021.

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.