prof. mr. Dick Mentink afgetreden als voorzitter Expertisecentrum Onderwijsgeschillen

Dick Mentink is per 1 januari jl. afgetreden als voorzitter van het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen.
Dick heeft het Expertisecentrum opgericht en ruim 10 jaar leiding gegeven aan het Expertisecentrum.
In deze 10 jaar zijn diverse onderzoeken uitgezet, adviezen uitgebracht en zijn jaarlijks in dat kader symposia georganiseerd, die van grote betekenis voor het onderwijsrecht en de praktijk van de commissies van Onderwijsgeschillen zijn geweest.
Onderwijsgeschillen is Dick Mentink zeer erkentelijk voor zijn inzet en bijdragen. 

Het managementteam van het Expertisecentrum bestaat thans uit Paul Zoontjens en Ewoud Roede. In de loop van 2021 wordt de vacature die Dick achterlaat vervuld.