Publicatie Expertisecentrum “Naleving en handhaving uitspraken LCG WMS”

Onderzoeksbureau Berenschot heeft in opdracht van het Expertisecentrum van stichting Onderwijsgeschillen onderzoek gedaan naar de naleving en handhaving van de uitspraken van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (Wet medezeggenschap op scholen).

Waardevolle inzichten over geschilbehandeling en naleving

Het onderzoeksrapport geeft waardevolle inzichten over de ervaringen van betrokkenen met de geschillenbehandeling door de LCG WMS in de periode 2017 – 2020. Daarnaast geeft het onderzoek inzicht in de wijze waarop uitspraken van LCG WMS worden nageleefd en welk wettelijk instrumentarium hiervoor beschikbaar is. Ook roept het rapport nieuwe vragen op over de wijze waarop de toegang tot goede geschilbehandeling voor schoolbesturen en medezeggenschapsraden wettelijk gezien het beste geborgd kan worden.

Waardering voor het rapport 

De LCG WMS heeft met waardering kennisgenomen van deze publicatie van het Expertisecentrum. De constatering dat de uitspraken goed worden nageleefd stemt de Commissie tevreden. De Commissie heeft de uitkomsten van de tevredenheidsmeting uit het rapport benut voor een evaluatie van haar werkwijze. De LCG WMS constateert ook dat er relevante vervolgvragen zijn ter versterking van de praktijk van de geschillenbehandeling voor medezeggenschap en bestuur.

Presentatie en bespreking rapport tijdens WMS congres 

Voor belangstellenden is het rapport “Naleving en handhaving uitspraken LCG WMS” te downloaden. Tijdens het WMS congres op 16 november 2022 biedt het programma ruimte voor verdere verdieping naar aanleiding van het rapport. Professionals op het gebied van onderwijsrecht, bestuur en medezeggenschap zijn hiervoor nadrukkelijk uitgenodigd.

 

Downloaden

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.