Reactie GPO op verbetersuggesties uit onderzoek: 'Doet de Geschillencommissie passend onderwijs ertoe?

In 2016 heeft het Expertisecentrum  van Onderwijsgeschillen een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar de doorwerking van de uitspraken van de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO). De resultaten van dit onderzoek zijn neergelegd in het rapport ‘Doet de Geschillencommissie passend onderwijs ertoe? Het onderzoek is uitgevoerd door Regioplan en gepresenteerd tijdens een symposium op 6 oktober 2017. ​De GPO heeft het Expertisecentrum in oktober 2018 toegelicht op welke wijze zij de verbetersuggesties ter hand heeft genomen. Het integrale antwoord van de GPO kunt u downloaden.  

Beknopte verbetersuggesties vanuit de ouders:

 1. Toegankelijker maken van de procedure, bijv. in wijze van communiceren.
 2. Meer doorzettingsmacht voor de GPO. 
 3. Een snellere procedure.
 4. Gedurende de procedure een alternatief ter voorkoming van thuiszitten.

Beknopte reactie van de GPO op deze verbetersuggesties:

 • Ad. 1 Secretarissen van de GPO hebben een schrijf-/taalcursus gevolgd en correspondentie is aangepast. Bij onduidelijkheid over een verzoekschrift neemt het secretariaat vooraf telefonisch contact op met de ouders.
 • Ad. 2 De GPO is overgegaan tot het verbinden van aanbevelingen aan haar oordeel, daarmee hoopt de GPO inhoudelijke richting te geven aan de vervolgstappen voor partijen. De GPO is niet bevoegd tot het opleggen van een bindend oordeel. 
 • Ad. 3 Twee aspecten: De GPO kan advies uitbrengen, ook als er nog geen formeel besluit is; zij doet dit als de feitelijke situatie erop wijst dat de leerling niet wordt toegelaten of is verwijderd. Bij spoedeisendheid brengt de GPO binnen twee werkdagen na de zitting haar oordeel uit in de vorm van een dictum. 
 • Ad. 4 Hier is geen rol voor de GPO weggelegd.  

Beknopte verbetersuggesties gedaan door scholen

 1. Strenger toetsen of de GPO een verzoek in behandeling mag nemen.
 2. In de beoordeling en het advies rekening houden met wat praktisch haalbaar is voor de school.
 3. Meer aandacht besteden aan de situatie en de context.
 4. Het organiseren van een aparte hoorzitting voor zowel de ouder als de school voordat een gezamenlijke hoorzitting plaatsvindt.
 5. Scholen in staat stellen om het volledige dossier te overleggen. 
 6. Een snellere procedure in verband met eventuele thuiszitters.

Beknopte reactie van de GPO op deze verbetersuggesties:

 • Ad. 1 De GPO besteedt in haar adviezen uitdrukkelijk aandacht of de Commissie bevoegd is en de verzoekers ontvankelijk. De GPO voelt zich in de wijze waarop zij bevoegdheid en ontvankelijkheid beoordeelt gesteund door OCW die dit beleid kent en stimuleert. 
 • Ad. 2 De GPO wil in elk geschil van de school uiteengezet krijgen wat de mogelijkheden zijn binnen het schoolprofiel en welke faciliteiten er beschikbaar zijn binnen het swv.
 • Ad. 3 Zowel ouders als de school willen een meer integrale benadering, daarom voegt de GPO sinds november 2016 aanbevelingen toe aan haar adviezen.
 • Ad. 4 Behoorlijke procesorde verlangt het horen van partijen in elkaars bijzijn. Daarom kan de GPO deze suggestie van gescheiden horen niet toepassen.  
 • Ad. 5 Laagdrempeligheid van de procedure, de adviesbevoegdheid van de Commissie, de korte behandeltijd en doelmatigheid zijn reden waarom de GPO grenzen stelt aan de dossieromvang.  
 • Ad. 6 Twee aspecten: De GPO kan advies uitbrengen, ook als er nog geen formeel besluit is; zij doet dit als de feitelijke situatie erop wijst dat de leerling niet wordt toegelaten of is verwijderd. Bij spoedeisendheid brengt de GPO binnen twee werkdagen na de zitting haar oordeel uit in de vorm van een dictum.  

Meer informatie en downloaden:

 

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.