Secretaris in de schijnwerpers: Martin Ettema

Bij Onderwijsgeschillen werken elf secretarissen. Zij spelen een belangrijke rol tijdens de voorbereiding van zittingen en de afwikkeling van zaken. Maar wat doen zij eigenlijk?  Secretaris Martin Ettema vertelt er meer over.

Martin werkt anderhalf jaar als secretaris bij Onderwijsgeschillen. Na het afronden van zijn rechtenstudie werkte hij eerst tweeëneenhalf jaar als jurist bij een provincie en vervolgens tweeëneenhalf jaar als secretaris bij een rechtbank, waarna hij de overstap maakte naar Onderwijsgeschillen.

Wat houdt jouw dagelijkse werk in?

“Als er een nieuwe zaak is binnengekomen, kijkt het secretariaat eerst of de zaak voldoet aan de formele vereisten. Als dat het geval is, kijkt de secretaris wat er nog nodig is om het geschil op zitting te kunnen behandelen. Vervolgens plannen we de zaak op zitting. 
Bij zaken voor de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) is de voorfase iets uitgebreider. Vaak zit er achter een klacht een wens om in gesprek te komen, om gehoord te worden. Daarom kijken we bij klachten altijd eerst of het bestuur van de school of instelling de klacht zelf in behandeling wil nemen en of partijen openstaan voor mediation. Die mediation verzorgen wij ook, een aantal van mijn collega’s is geregistreerd mediator.”

En wat doen jullie als de zaak op zitting staat?

“De onafhankelijke commissies die de zaken behandelen zijn divers samengesteld. De voorzitter is een jurist, de leden zijn specialisten uit het veld. Zij doen dit werk naast hun reguliere baan. Als de zaak op zitting staat, bereiden wij als secretarissen de zaak zorgvuldig voor. En na afloop van de zaak schrijven wij, op basis van het oordeel van de Commissie, het conceptadvies. Daarbij is het mede aan de secretaris om te bewaken dat een Commissie in alle zaken consistent is.”

Hoe ben je bij Onderwijsgeschillen terechtgekomen?

“Via een vacature. Ik was op zoek naar iets anders; ik wilde ervaring opdoen in een andere omgeving en op een ander rechtsgebied. De vacature van Onderwijsgeschillen sprak mij aan. Het leek mij leuk om mij bezig te gaan houden met geschillen binnen het onderwijs. Daarnaast is het werk zowel praktisch als juridisch en is de setting informeel, dat vind ik een mooie combinatie.”

Je bent nu anderhalf jaar bezig, hoe bevalt het?

“Erg goed. Ik werk in een klein, hecht en betrokken team. De inhoud van het werk is erg afwisselend. Bij de LKC is de problematiek die voorligt soms heel breed, terwijl andere zaken juist inzoomen op één feitelijk incident of één aspect van wet- en regelgeving. Naast het klachtrecht doe ik zaken op het gebied van bestuursrecht. Bovendien is er naast de zaakbehandeling genoeg te doen: we hebben een nieuw zaaksysteem, houden nieuwe wet- en regelgeving bij en verzorgen regelmatig workshops en lezingen. Ook zijn we een verkenning gestart naar innovatieve manieren om geschillen op te lossen. Als secretaris ben je daar ook bij betrokken.”

Jij schreef onlangs een artikel in het juridisch tijdschrift Ars Aequi. Waar ging dit artikel over?

“Het verzoek van de redactie van Ars Aequi was aanvankelijk om de verjaring van klachten te bespreken. Het is uiteindelijk een breder artikel geworden over de inkadering van het klachtrecht, waarvan verjaring een onderdeel is. Ik schreef het artikel in samenwerking met mijn collega’s. Dat was erg leuk om te doen.”
 


Martin Ettema, secretaris

 

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.