Symposium Gevolgen van de Wet werk en zekerheid, d.d. 21 mei 2014

Onder de bezielende leiding van prof. mr. D. Mentink, lid van het  MT van het Expertisecentrum, vond het Symposium plaats te Utrecht. Er waren ruim 200 deelnemers. Onder hen bevonden zich veel bestuurders uit het bijzonder onderwijs en vertegenwoordigers van de sociale partners. Spreker prof. mr. Willem Bouwens gaf eerst een algemene introductie over de Wet werk en Zekerheid. Vervolgens ging mr. Loe Sprengers in op de opzegging van de arbeidsovereenkomst met instemming van de werknemer en op de beëindigingsovereenkomst. Prof. mr. Stefan Sagel stak in op de preventieve ontslagtoets van het UWV en de ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter.

Tot slot behandelde prof. mr. Willem Bouwens de mogelijkheid om via de sector-cao’s te komen tot een onderwijs-specifieke aanpak: met de komst van de Wet werk en zekerheid verdwijnen de Commissies van Beroep in hun huidige vorm. Als voorzitter van de door het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen ingestelde onafhankelijke adviesgroep, deed de heer Bouwens een oproep aan de sociale partners om de Commissies van Beroep via de cao's in het onderwijs, om te vormen tot een arbitraal scheidsgerecht dat met uitsluiting van de civiele rechter bindende uitspraken doet.

Onderwijsgeschillen verwacht met dit symposium en het advies van de onafhankelijke Commissie Bouwens bij te dragen aan een gedegen keuze van de sociale partners voor de vormgeving van de rechtsbescherming van werkgevers en werknemers in het onderwijs.

Downloaden

Advies werkgroep Verbetering van de positie van de Commissies van Beroep
Samenvatting symposium
Uitgebreid verslag symposium
Presentatie prof. mr. W.H.A.C.M Bouwens  
Presentatie mr. L. Sprengers
Presentatie prof. mr. S.F. Sagel

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.