Symposium medezeggenschap in IKC, 31.03.17

Het Expertisecentrum van Stichting Onderwijsgeschillen organiseert op 31 maart een Vervolgbijeenkomst medezeggenschap in integrale kindcentra.

Tijdens de Expertmeeting van 18 maart 2016 kwamen de deelnemers tot de conclusie dat de huidige medezeggenschapswetgeving problematisch is voor IKC’s en spraken zij een voorkeur uit voor een uniform medezeggenschapsregime.

Advies

In vervolg op deze bijeenkomst heeft het Expertisecentrum een aantal deskundigen op het gebied van onderwijs- en medezeggenschapsrecht gevraagd (a) een analyse te maken van de wettelijke medezeggenschapsregelingen die van toepassing zijn op een IKC en (b) een of meer alternatieve opties voor te stellen om deze knelpunten zo veel mogelijk weg te nemen. Dit advies zal binnen enkele weken gereed komen.

Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang

Inmiddels heeft het kabinet de Taskforce ‘samenwerking onderwijs en kinderopvang’ ingesteld onder voorzitterschap van mevrouw D. Monissen. De taskforce onderzoekt, onder meer, hoe de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang de komende jaren kan worden versterkt. De taskforce zal in het voorjaar van 2017 advies uitbrengen, zodat dit een rol kan spelen tijdens de kabinetsformatie.

Vervolgbijeenkomst

De tijd is dan nu ook rijp voor het Expertisecentrum om een vervolgbijeenkomst te organiseren. Deze bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 31 maart 2017 van 13.00  tot 16.30 uur.  Tijdens deze bijeenkomst zullen de auteurs van het advies aan het Expertisecentrum hun standpunt toelichten, gevolgd door een discussie met de deelnemers over de meest wenselijke oplossing. Het Expertisecentrum is van plan om het advies en de uitkomsten van de discussie aan de betrokken ministeries en de Tweede Kamer aan te bieden.

Heeft u belangstelling hierbij aanwezig te zijn? Stuur dan een e-mail aan Lilian Schouten onder vermelding van ‘vervolgbijeenkomst medezeggenschap in IKC, 31 maart 2017

Meer informatie

Terugblik op Expertmeeting medezeggenschap in Integrale Kindcentra, 18 maart 2016
Expertisecentrum geeft opdracht tot advies over medezeggenschap in IKC
Kamerbrief voorschoolse voorzieningen en samenwerking onderwijs en kinderopvang