Symposium Onderwijsgeschillen: ‘Toekomst voor de Commissies van Beroep'.

Er is veel discussie over de toekomst van de Commissies van Beroep. Ook vanuit het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen is er een bijdrage geleverd aan deze discussie in de vorm van een uitgebracht advies: ‘De rechtsbescherming van werknemers in het bijzonder onderwijs: Toekomst Commissies van Beroep’ gevolgd door een veldconsultatie. Hoe gaat het nu verder met de Commissies van Beroep? Daartoe organiseerde het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen op vrijdag 9 november 2012 een symposium rond de vragen 'Waar staan we?' en 'Wat kan er gedaan worden?'

Er waren drie interessante sprekers. Na de opening door mr. Hilde Mertens, ging de heer mr. drs. F. Brekelmans, adviseur bij de AOb, in zijn lezing in op de vraag: Waar staan we? De tweede spreker, de heer prof. mr. W.H.A.C.M. Bouwens heeft in zijn presentatie Wat kan er gedaan worden? een nadere analyse gegeven van de opties uit het advies. De derde spreker, de heer mr. H.F.M. Hofhuis, vice-voorzitter van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg, gaf een ‘kijkje in de keuken’ van de geschilbeslechting in de gezondheidszorg.

Het symposium werd afgesloten met een levendige forumdiscussie van de sociale partners (AOb, CNV Onderwijs, MBO raad en de VO-raad), onder leiding van prof. mr. D. Mentink. Cao-partijen delen de mening dat de Commissies goed werk leveren en moeten blijven bestaan. Kunnen zij de rol van het UWV overnemen, als een vergelijkbare procedure wordt geregeld in de cao? Zijn zij daartoe dan ook bereid? 
De middag werd afgesloten met de afspraak om een werkgroep in te stellen die nadere voorstellen gaat uitwerken voor eventueel een aparte cao.

Downloaden

Verslag Symposium Toekomst voor de Commissies van Beroep d.d. 9 november 2012

F.H.J.G. Brekelmans, J. Sperling, L.C.J. Sprengers en W.G.A.M. Veugelers, De rechtsbescherming van werknemers in het bijzonder onderwijs: Toekomst Commissies van Beroep, Utrecht: Expertisecentrum Onderwijsgeschillen  juni 2012.

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.